English version : Click here

Praktisch en wat mag u verwachten?

 • 24 uur doorlooptijd, start op vrijdagavond 16/11/18 om 16u00, de deadline ligt op zaterdag 17/11/18 om 17u00. Op dat ogenblik pitcht elke groep, in het Nederlands of het Engels, zijn project voor de op voorhand samengestelde jury (bestaande uit een verantwoordelijke van het bedrijf en een onafhankelijke logistieke expert). Deze jury kiest het beste team uit de groep die voor zijn challenge heeft gewerkt. Daarna volgt de gala-avond met pitch van het beste idee per challenge en voting door alle aanwezigen via de app MENTI en prijsuitreiking.
 • 5 uitdagende logistieke challenges van vijf verschillende grote verladers. Het gaat hier om conceptueel denken. Er zullen supply-chain matige problemen voorgelegd worden die men op uiteenlopende manieren kan aanpakken, daar ligt de uitdaging, wie komt met de meest creatieve, innovatieve en werkbare oplossing? Deze challenges worden bij lottrekking onder de deelnemende denkers verdeeld.
 • Doel is een meerwaarde voor elke aanwezige te creëren! De bedrijven die de challenges voorgesteld hebben zullen natuurlijk met een aantal mogelijke oplossingen naar huis gaan. En de denkers spelen mee om hun creativiteit ten volle tot uiting te laten komen, contacten te leggen die ze anders veel moeilijker kunnen leggen en de besten gaan uiteraard niet met lege handen naar huis.
 • De denkers, iedereen kan zijn 24 uur volledig zelf invullen. Wil iemand ‘the extra mile’ gaan door op locatie te kamperen, dan kan dat, we hebben wat budgetslaapplekken in de buurt gekozen om hieraan tegemoet te komen (op vrijdagnacht).Wij voorzien een leuke ruimte om de denkers op de meest aangename manier op te vangen maar beslist een team om op café te gaan brainstormen, dan kan dat ook. Op vrijdagavond vanaf 16u30 tot 22u00 zijn van alle challenges de bedrijfscontacten aanwezig in onze locatie en kan verder informatie worden ingewonnen. Om 22u30 sluiten we tot 09u00 even onze deuren. Jullie ideeën kunnen tijdens de nacht al rijpen. Vanaf zaterdagmorgen 09u30 staan we weer ter beschikking en checken we vervolgens het doorloopschema af en begeleiden u en uw team naar resultaat. Om 17u00 starten we met de pitches. Per challenge worden de kandidaten geëvalueerd en wordt één genomineerde uitgekozen. Om 19u00 start de gala-avond waarop de eindwinnaar zal bekend gemaakt worden. Schrijf u hier in als denker.

  U kan komen kijken en het vanop de eerste rij meemaken vanaf vrijdagavond of op zaterdag, iedereen is welkom, na registratie tot en met 18u00 op zaterdagavond,daarna drinken de denkers samen een glas en om 19u00 start onze gala-avond. Schrijf hier in als bezoeker tot en met 18u00 zaterdagavond vanaf dan start onze gala-avond voor een geregistreerd publiek. Schrijf u in voor de gala-avond via deze link Registreer voor de gala-avond.

LOCATION

Het event gaat door in   Antwerpen - Zaal Bluepoint - Filip Williotstraat 9, 2600 Antwerpen/Berchem.

De route berekenen naar het event kan hier - Routeplanner

HOSTELS in the surroundings

4KM     Boomerang Hostel - Lange Leemstraat 95 - Antwerpen
5KM     The ASH Antwerp - Italiëlei 237 - Antwerpen
6KM     Alias Youthostel - Provinciestraat 256 - Antwerpen
7KM     Antwerp City Hostel - Grote markt 40 - Antwerpen

PRACTICAL STUFF AND WHAT TO EXPECT

 • 24hr completion time, start on Friday evening 16/11/2018 at 4 pm, the deadline is Saturday 17/11/18 at 5 pm. At that moment, each group pitches, either in Dutch or in English, its project before the jury, composed with a representative of the company and an independent logistical expert.
 • This jury selects the best team from the group, who worked on his challenge. The day ends - at the gala party - with the pitch of the best idea of each challenge and the voting by all participants via the MENTI app and finally the distribution of the prizes.
 • Five exciting logistic challenges entered by five different big shippers. The key is conceptual thinking. Supply chain related problems will be presented, which can be tackled in different ways. That is the challenge! Who will develop the most creative, innovative and workable solution?These challenges will be distributed amongst the participating thinkers via lot draw.
 • The objective is to create added value propositions for each person present in the room.The companies, who proposed the challenges, obviously will return home with a number of potential solutions. And the thinkers play their role to fully utilise their creativity, by making new contacts, which otherwise would be difficult to realise, and the best thinkers quite clearly will not return home with empty hands.
 • For the thinkers: everyone can plan their 24 hours When someone wants to go ‘the extra mile’ by camping out at the location, that is perfectly possible: to respond to those requirement, we have organised some budget lodgings in the neighbourhood (on Friday night). We offer a room to accommodate participants; however, if a team decides to continue brainstorming in the pub so be it.
 • On Friday evening, from 4.30 pm till 10 pm all company representatives of the challenges will be present at our location, and additional information can be obtained. At 10.30 pm we close the doors until 9 am. Your ideas can mature overnight. From Saturday morning at 9 am we are back again. We will check the completion scheme and will coach you and your team to the final stage.
 • At 5 pm we start with the pitches. The candidates will be assessed, and one nominee will be selected. At 7 pm the gala party begins, where the final winner will be announced. Register here as a thinker.

  You are welcome to be present and experience the event in the front row from Friday evening or on Saturday. Everyone is welcome after registration until 6 pm Saturday evening. Register yourself here as a visitor. At that moment our gala-evening begins for the registered audience. Register here for the gala-night.

LOCATION

The event takes place at BluePoint Antwerp - Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem/Antwerp.

Contact Info

O. T. M. B e l g i a n S h i p p e r s' C o u n c i l

info@otmbe.org

T+32 9 265 18 81

http://www.otmbe.org/

https://www.facebook.com/events/2092787690957937/

© 2018 Your Company. All Rights Reserved.