OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Europese update, lobby in Brussel

lobbywerkBron: Godfried Smit – 25/09/17

De wet- en regelgeving verschuift steeds meer naar ‘Brussel’. evofenedex voert daar dan ook samen met OTM en de European Shippers’ Council (ESC) een krachtige lobby om de belangen van Nederlandse, Belgische en Europese verladers optimaal te behartigen. evofenedex’ man in Brussel Godfried Smit vertelt wat er achter de schermen speelt.
Vanaf de eerste dag van september is de zomer echt voorbij in Brussel. We gaan weer aan de slag, alles begint weer te bewegen vanaf het punt waar het werk in juli was neergelegd. Voor de tweede helft van dit jaar staat er veel op het programma. Het zogenoemde Road Initiative, de grote herziening van de wetgeving op het gebied van het wegvervoer, zal daarbij een belangrijke rol spelen.
Vlak voor de zomer werden de rapporteurs voor de behandeling van de voorstellen van het Road Initiative in het Europees Parlement benoemd. Ik bezoek hen geregeld, gewapend met de standpunten van de ESC, evofenedex en OTM. Het wordt nog een hele tour de force om compromissen te bereiken, vooral op het terrein van de arbeidsmarkt. De Midden- en Oost-Europese landen zijn voorstander van meer open markten met geliberaliseerde cabotage en zo min mogelijk beperkingen voor internationaal vervoer, terwijl West-Europese landen meer de eigen arbeidsmarkt willen beschermen. De loonverschillen tussen Oost en West zijn de afgelopen jaren niet afgenomen en hetzelfde geldt voor de premiedruk. Het blijft dus balanceren tussen de op den duur door evofenedex gewenste vrije markt en de huidige realiteit van grote loonverschillen.

Chauffeurstekort

Toen de voorstellen voor het Road Initiative werden geschreven, was de crisis nog volop aan de gang. De vraag naar transport daalde en de werkloosheid bereikte hoogterecords. De huidige realiteit is een andere. Vele chauffeurs gaan met pensioen en opvolgers (m/v) zijn moeilijk te vinden. De ESC gaat samen met de International Road Transport Union (IRU) kijken wat voor acties mogelijk zijn en in Nederland heeft evofenedex aan het ministerie van Infrastructuur & Milieu nadrukkelijk gevraagd de omvang van het chauffeurstekort, maar ook de impact van de voorstellen binnen het Road Initiative op het chauffeurstekort, inzichtelijk te maken. Het Europees parlement behandelt de voorstellen in november en december. Uiteraard is het niet alleen wegvervoer dat ons bezighoudt. Tijdens de zomer kwam plotseling het spoorvervoer op een van de belangrijkste corridors, dat van Rotterdam naar Italië, stil te liggen als gevolg van extreem weer in Duitsland. Aangezien ook op andere delen van het Duitse net werd gewerkt, was het onmogelijk direct alternatieven aan te bieden. Als vertegenwoordiger van verladers hebben we er alles aan gedaan om bij de netwerkbeheerders en spoorwegmaatschappijen alternatieve routes voor het goederenvervoer over het spoor beschikbaar te krijgen. Inmiddels is de situatie iets verbeterd, maar de hinder blijft in elk geval tot begin oktober bestaan. Het is belangrijk om uit de situatie lessen te trekken. Te veel werkzaamheden op parallelle trajecten kunnen leiden tot dit soort problemen; iets waarmee de netwerkbeheerder in elk geval voor de toekomst moet rekening houden.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

nefab logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

offergeld logistik logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1