OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Internationale handel & douane

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Europese harmonie over uniforme tol

tolgeldBron: TTM – 22/11/18

Het Europees Parlement en de ministerraad hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt tijdens hun derde gesprek over de ‘European Electronic toll service’ (EETS). Afgesproken is om de grensoverschrijdende interoperabiliteit van elektronische tolheffing te verbeteren, bij te dragen aan administratieve vereenvoudiging en fraude met tol te verminderen.
De wetgevers van de EU hebben overeenstemming bereikt over het voorstel van de Commissie om verschillende elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer op Europees niveau interoperabel te maken. Het voorstel maakt deel uit van het First Mobility Package, dat in mei 2017 door de Commissie is goedgekeurd. De richtlijn heeft als doel het mogelijk te maken tol te betalen in de hele EU met slechts één abonnement en één On Board Unit (OBU).

Duidelijk

Afgezien van het eenvoudig innen van tolgelden, zal de nieuwe richtlijn een systeem voor de lidstaten opzetten om informatie uit te wisselen over de identiteit van degenen die geen tolgeld hebben betaald.
Hiermee wordt een einde gemaakt aan het ontduiken van overtredingen begaan in een andere lidstaat. Door het beperken van contante transacties bij tolstations en het elimineren van omslachtige procedures, zal de EETS de toepassing van de beginselen ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ vergemakkelijken. Dit is in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van de Commissie en zal bijdragen tot de voltooiing van de interne markt en de digitale single markt.
Violeta Bulc, Europees commissaris voor Transport, zei: “Ik ben er trots op dat het First Mobility Package vruchten begint af te werpen. Deze overeenkomst zal de weg plaveien voor moderne Europese regels voor elektronische tolheffing, die bijdragen aan een rit zonder obstructies voor onze weggebruikers. Het zal ook een belangrijke stap zijn naar één OBU, één contract en één factuur.“

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1