OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Transport- en infrastructuurgelden door Europa gereduceerd

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 28/02/2013

In het kader van de Europese begroting voor de komende 7 jaar is er door de Europese Commissie hard gestreden om hun voorstellen overeind te houden. De landen, die vrijwel allemaal op besparingskoers zitten, meenden dat ook de Europese begroting die lijn zou moeten volgen. Een compromisvoorstel haalde het uiteindelijk maar dat betekende wel dat, in eerste instantie, de transportplannen voor Europa zwaar worden gereduceerd. Het Europese parlement is aan zet maar er dreigt zwaar weer aan te komen omdat verschillende fracties hebben aangekondigd tegen te zullen stemmen.

Connecting Europe Fonds (CEF) die de verschillende projecten in de Transeuropese Netwerken-Transport –deels- moet financieren (de rest moet komen van de lidstaten en private investeerders), werd met maar liefst een kleine 4 miljard Euro gekort. Komt nog bij dat een deel van het beschikbare geld wat uit het zogenaamde Cohesiefonds komt, een kleine 10 miljard, niet vrij beschikbaar is maar specifiek naar landen/regio’s gaat waar achterstand is en dat zijn vooral de nieuwe lidstaten.

De vraag is nu welke prioritaire projecten overeind zullen blijven en in hoeverre zullen ze onze bedrijfstak ten dienste staan. We wisten al dat er zo’n 80% van de gelden voor het spoorvervoer is bestemd en de rest voor de binnenvaart. Het wegvervoer is een stiefkindje want behoudens enig geld voor het oplossen van knelpunten aan grensovergangen is voor deze modaliteit verder niets voorzien.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1