OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Europese Raad onderstreept haar wensen over de vernieuwde douane-unie

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 12/04/13 eu vlag

Sinds 1968 is één van de hoekstenen van de EU de douane-unie. Er ligt een Commissievoorstel voor een herschikt douanewetboek, een nieuwe verordening inzake de handhaving van intellectuele eigendomsrechten door de douane en een Commissievoorstel voor het douane 2020-programma.

De Europese Raad van regeringsleiders ondersteunt deze ontwikkelingen voluit en geeft de Commissie nog een aantal extra aanbevelingen mee.

De modernisering van de douane-unie is in volle gang, zowel EU-intern, met oosterlijke buurlanden alsook internationaal. In prioritaire dossiers zoals de bestrijding van namaak, piraterij en fraudebestrijding is vooruitgang geboekt evenals het faciliteren van de internationale handel in combinatie met de bescherming van het grondgebied en de inwoners van de EU. OTM refereert hierbij aan de nieuwe verladersraad, het ESC Trade Facilitation Council, die het hiervoor genoemde als voornaamste werkgebied heeft.

Dat het de Europese Raad ernst is met het doelgericht ontwikkelen van een effectieve douane-unie, wordt nog eens onderstreept in hun recent gepubliceerde conclusies inzake de voortgang van de strategie voor de ontwikkeling van deze unie. Maar liefst 12 noodzakelijke doelstellingen worden aan de Europese Commissie meegegeven, waaronder het opvoeren van de bestrijding van smokkelen aan de EU-buitengrenzen, werkmethoden en opsporingstechnologie van de douane te moderniseren, een bredere aanpak van de internationale toevoerketen te hanteren en de uniforme toepassing van de douanewetgeving en een moderne, geharmoniseerde aanpak van douanecontroles nog meer te bevorderen.

De Raad verzoekt de Commissie rekening te houden met haar 12 punten en zegt uiterlijk in 2014 een verslag over de voortgang te willen ontvangen.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1