OTM Belgian Shippers' Council

Hackhathonhoofd logo met titel grote resoltie1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Invulling van supply chain vaak meer belemmerd door ‘human barriers', dan door ‘technical barriers’

Bron: OTM – Jurgen Huygh – 04/05/18dagvandeinkoop2018

Verslag Dag van de Inkoop en Logistiek - Dinsdag 24 april vond te Antwerpen de 21ste Dag van de Inkoop en Logistiek plaats met als thema ‘EMBRACE TECHNOLOGY, INVEST IN PEOPLE’ . Deze dag bijgewoond door honderden professionals werd ’s ochtends afgetrapt met een aantal plenaire sessies, zowel over algemene ontwikkelingen/trends op vlak van inkoop alsmede een aantal meer ‘out of the box’ presentaties met focus op verruiming van ons gezichtsveld. De eerste spreker was Prof Allen Waller die vooral dieper in ging op driving successful strategic change – the key leadership and change management requirements nodig hiervoor. Meer bepaald tgv van de hypercompetitie en globalisatie staat de supply chain binnen bedrijven onder enorme druk, en wilt die naar de toekomst toe succesvol blijven moet die opgetild worden tot het niveau van de raad van bestuur. Bovendien is supply chain niet alleen meer een functie maar tevens ook een cruciaal proces in heel wat bedrijven. Maar vaak wordt de invulling van supply chain belemmerd door vooral ‘human barriers, veel meer dan ‘technical barriers’. Bedrijven moeten hierop volop inzetten om die barrières te overbruggen.

Toekomst zonder jobs of jobs zonder toekomst?

De volgende spreker, Peter De Keyser, nam ons mee op een geschiedkundig overzicht in zijn presentatie ‘Toekomst zonder jobs of jobs zonder toekomst.’ Belangrijk is dat tot en met de eerste industriële revolutie er nauwelijks economische groei was in onze wereld. Immers economische groei is een functie van bevolking en technology en tot dan was deze een constante; meer nog in de periode was er jobzekerheid (want het beroep ging over van de ene generatie op de volgende generatie). Pas tijdens de industriële revolutie, gekenmerkt door technologische vooruitgang, wordt de eerste echt groei vastgesteld maar gelijktijdig is de eerste jobvernietiging ook gestart! De positieve keerzijde is dat dit ook geleid heeft tot jobcreatie en dit proces van vernietiging en creatie zal zich verder blijven doorzetten. Hierbij zal voorspelbaar fysiek werk op termijn verdwijnen en onvoorspelbaar werk zal altijd blijven bestaan, weliswaar zijn de skills die nodig zijn wel van een totaal andere aard als voordien: complexe problemen analyseren, kritisch denken, creativiteit, ... M.a.w. onze kids gaan we totaal andere skills moeten aanleren dan diegene die wij hebben aangeleerd.

The changing business landscape

Vervolgens was het woord aan Arjan Van Weele die het had over ‘The changing business landscape: ‘four imperatives for purchasing’. En dat het landschap verandert daar kunnen we zeker van zijn – immers het economisch machtscentrum is aan het verschuiven naar Zuid-Oost Azie, en dit zal onze manier van werken beïnvloeden Daarnaast wordt de business ook geconfronteerd met enorme maatschappelijke uitdagingen (vb. energiezuinige apparaten om de global CO2 emissie te reduceren – staat zelfs op de agenda van grote multinationals). En aankopers worden hiermee ook geconfronteerd en moeten hierop inspelen of zoals Darwin ooit zei: ‘It is not the strongest of the Species that survives but the most adaptable ...'. En vandaag is dit meer dan ooit van toepassing, want bedrijven bewandelen niet meer het stabiele pad van jaarlijks economische groei maar bevinden zich eerder in een rollercoaster waarvan het parcours mede vorm wordt gegeven door de globale economische ontwikkelingen en uitdagingen. En daardoor is er nood aan reactieve en agile supply chains, rest alleen de vraag van Van Weele – zijn we hier klaar toe ? In de presentatie werd vervolgens stilgestaan bij de lange termijn trends die zich vertalen in korte termijn vaststellingen, en dit vertaalt zich ook in trends op vlak van inkoop: van functioneel naar cross functionele focus bij aankopen, ipv louter en alleen prijs-oriëntatie zal meer en meer de focus komen te liggen op WAARDE, van interne integratie naar externe integratie. De hoofdfocus zal bovendien liggen op digitalistie, ICT, innovatie, flexibiliteit, ... Supplier relations management zal evolueren naar supplier performance management. En om te besluiten formuleerde hij vier aanbevelingen voor purchase: creëer absolute transparantie in het inkoopgebeuren, engage en connect met de business, focus op zowel best-value als op kost-reductie en finaal focus op het circulaire met reductie van het waste gebeuren tot het absolute minimum.

Uber - Urban Mobility

Na de boeiende theoretische uiteenzetting was de laatste plenaire sessie weggelegd voor de CEO van Uber Belgium. Hij had het over the future van Urban Mobility. Onze kijk naar de wagen en het gebruik ervan moet absoluut veranderen. Zo zijn er op dit moment wereldwijd 1 miljard wagens met gemiddeld 1,2 personen per wagen, deze wagens zijn verantwoordelijk voor 12 % van alle CO2 emissies en last but not least staan 96 % van hun tijd stil. Vandaar focus op openbaar vervoer maar alleen volstaat dit niet – openbaar vervoer heeft als belemmeringen dat het niet overal komt en ook niet continue beschikbaar is. Vandaar dat UBER en soortgelijke initiatieven heel complementair zijn, en met succes. Maar uber is heden veel meer dan een app waarop je een rit kan boeken (amazon is ook ooit begonnen met enkel boekenverkoop en vandaag de dag is het trendsetter op vele vlakken, ...). Uber wilt ook de verkeersproblematiek aanpakken, congesties afbouwen, ... Nu focussen op delend ‘uberen’ – kosten delen voor simultane ritten waardoor er finaal minder wagens op de baan zijn, via uber ‘Pool’ (voldoende schaal hierbij is wel cruciaa)l. Technologische (r) evoluties a la Uber zijn ook enkel en alleen mogelijk tgv van ook globale mental shifts dat we bereid zijn onze eigen wagen op te geven, iets waar de Millenials al volop mee bezig zijn.

Tijdens de namiddagsessies werden verschillende parallelle sessies georganiseerd

  • Strategieën voor future-proof procurement. Focus lag hierbij vooral op: hoe kan je een team coachen zodat je werknemers hun impact kunnen vergroten in de organisatie terwijl ze zichzelf verder ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak?
  •  How to beat robotics as a buyer
  • Strategieën voor future-proof supply chains – triangle of service, cost and cash: hierin werd uitgelegd waarom je supply chain als het hart van je strategie moet bekijken in plaats van als het resultaat
  •  Circulair inkopen: met de sessie 'Het verschil tussen duurzaam en circulair inkopen?': hierin werd stilgestaan bij de verschillende vormen van circulair inkopen en hoe je start met circulair inkopen

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1