OTM Belgian Shippers' Council

Hackhathonhoofd logo met titel grote resoltie1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Trendsetting in intelligente inklaringssystemen

Bron: Adv. Stream Software – redactie – 07/06/18streamsoftware albert

TOEKOMSTPERSPECTIEF IN EEN SNEL VERANDERD DOUANE- EN LOGISTIEK LANDSCHAP

Grip op de toekomst - Artificiële intelligentie en robots zijn de modewoorden van de tijd, maar zijn ze niet meer dan alleen een hype? Computersystemen worden steeds intelligenter en ze ondersteunen de processen binnen de bedrijven. Door middel van artificiële intelligentie en robotisering verdwijnen er zoveel mogelijk manuele controles wanneer de systemen zichzelf kunnen controleren.

Met de opkomst van e-commerce en geïntegreerde order- en tendersystemen is het linken van vraag en aanbod hoe langer hoe meer een must. De relaties tussen klanten en leveranciers zijn daarom nog niet gegarandeerd op lange termijn.

Aanbieders van goederen en diensten dienen met hun systemen uitermate snel te kunnen inspelen op de wijzigende marktomstandigheden en de verregaande eisen van klanten. Hierin vormt de levering een integraal onderdeel van de toegevoegde waarde die het bedrijf aan de klant biedt.

In de logistieke keten leidt dit tot specifiekere behandeling van goederen voor klanten samen met verkorte doorlooptijden. In de wereld van e-commerce is zelfs de next day delivery meer regel dan uitzondering geworden.

Onder druk van de geopolitiek staat er ook op Europees vlak veel te veranderen, met alle gevolgen vandien op de handel van en naar Europa. Het is evident dat er sneller fluctuaties zullen optreden in de handelsstromen.

De president van Amerika Donald Trump heeft onlangs de invoerrechten op staal sterk verhoogd en dit lokt compenserende maatregelen uit van de getroffen handelspartners. Staal is één van de basisonderdelen van talloze producten. De EU heeft ondertussen al compenserende maatregelen aangekondigd...

Brexit is volgend jaar een feit. Dit wil zeggen dat voor uitvoer naar en invoer vanuit het Verenigd Koninkrijk aangiften zullen gemaakt moeten worden.

Hoe kan je als bedrijf flexibel reageren op veranderingen in de internationale markt en hoe kan je dit doen met een minimale verstoring van de bedrijfsprocessen? Met andere woorden, hoe krijg je “Grip op de toekomst”?

Trendsetter

CEO Albert Palsterman van het Belgische Stream Software heeft zijn bedrijf met een veertigtal medewerkers uitgebouwd tot de trendsetter van geautomatiseerde elektronische douane aangiftesystemen in België, Nederland en Luxemburg.

Stream Software levert programma’s die als robots luisteren naar de bedrijfssystemen van de klant en deze ontheffen van administratieve werkzaamheden. Ingebouwde intelligentie zorgt ervoor dat de software bij douanedeclaraties of logistieke vraagstukken in elke business flow de juiste beslissing voorschrijft. Met behulp van een geïntegreerde databank van EU-douanetarieven wordt bovendien het meest voordelige douanerecht en btw-tarief toegepast.

Bedrijven zoals SKF, Agfa, Estee Lauder, Mazda doen er hun voordeel bij.

De intelligentie van de softwarerobots wordt gevoed langs twee wegen. “Enerzijds is er de wijzigende wetgeving die door Stream Software op de juiste momenten wordt ingebracht en anderzijds zijn er de wijzigende bedrijfsprocessen die door de klanten zelf worden beheerd, al dan niet met ondersteuning,” aldus Albert.

Houdt u al rekening met de volgende drie toekomstscenario’s?

  1. Stel: er is een wijziging aan het Europees douanegebied.
    Een land zoals het Verenigd Koninkrijk neemt afscheid van de EU en verkrijgt de status van derde land. Het centrale systeem leert de klantsystemen de nieuwe status van het land aan en de declarantrobot geeft aan dat er een declaratie benodigd is. De robot zal deze vervolgens uitvoeren in de aangiftesystemen van de betreffende landen van de Benelux.
  2. Stel: er is een wijziging aan de regelgeving in het kader van verhoogde douanetarieven.
    Het centrale systeem leert de klantsystemen de nieuwe douanetarieven aan van zodra ze beschikbaar worden gemaakt door de Europese databanken. De programmarobots bij de klant analyseren welke producten geïmpacteerd zijn. Ze melden dit aan de verantwoordelijken waardoor zij de juiste beslissing kunnen nemen om eventueel processen bij te sturen.
  3. Stel: er is een wijziging in het elektronisch aanleveren van luchtvrachtzendingen aan China Airways. Het centrale systeem leert de klantsystemen de nieuwe bestandsformaten aan en geeft uitleg over welke gegevens dienen aangevuld te worden bij zendingen naar China.
    De robots en assists gebruiken automatisch de nieuwe formaten.

Om tot een minimale hinder van de handelsstromen te komen, staan de douaneadministraties in de Benelux onder de implementatie van de Union Customs Code verregaande vereenvoudigingen toe op voorwaarde dat de systemen gegarandeerd en op gecontroleerde wijze aan de wet voldoen.

Robots monitoren, controleren, verwittigen en automatiseren. Zij houden de administratie in de pas. Met die kennis krijgen bedrijven “Grip op de toekomst” in een snel veranderende douanewereld en logistiek landschap, zodat zij zich kunnen blijven focussen op hun core business.

 

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1