OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

De supply chain van de toekomst

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 01/08/2012

Als verladers, meesttijds producenten, zijn we voortdurend bezig met het kosten-batenspel. Dat heeft er ondermeer toe geleid dat het supply chain denken een voorname rol in de bedrijfsvoering is gaan spelen, niet in het laatst omdat producties globaal gingen. Veel bedrijven openden fabrieken in -bijvoorbeeld- Azië vanwege gunstige arbeidskosten hetgeen betekende dat er onmiddellijk transporten naar de Europese consumentenmarkten georganiseerd moesten worden en in feite de -soms complexe- supply chain een niet meer weg te denken element voor deze globale bedrijven werd. We gingen met elkaar van lokaal, via regionaal, nationaal en regio naar globaal. De vraag is nu waar het naar toe gaat en of de huidige inzichten standhouden. In ieder geval weten we dat Azië, wat zeker een belangrijk producerend gebied blijft, alweer door sommige -mobiele- bedrijven verlaten wordt maar wat staat ons te wachten in de verhouding productie- versus consumentenlocatie?

In het recent verschenen jaarboek 2012 van onze Nederlandse zusterorganisatie EVO verscheen daarover een antwoord, gebaseerd op een studie van STT (Stichting Toekomstbeeld der Techniek). De supply chain van de toekomst zal steeds lokaler worden ingericht omdat er steeds sneller klantspecifieke producten op de markt zullen worden gebracht en er zodoende snel kan worden gereageerd op de consumentvraag. Dat is nu al te zien aan een aantal grote modeketens die vanuit het Verre Oosten terugkeren naar lokale regio’s als Europa.

Vervolgens lezen we dat heel veel bedrijven bezig zijn om zich zo te positioneren dat ze verzekerd zijn van de nodige basismaterialen om hun producten te kunnen maken. Als voorbeeld wordt aangehaald dat Chinese levensmiddelenproducenten op grote schaal land in Afrika kopen om zich te verzekeren dat men de groenten kan telen die nodig zijn om aan de vraag van de Chinese markt te voldoen.

De conclusie van STT is dat als gevolg daarvan de supply chain zich opsplitst en de ‘quick response’, het snel beantwoorden van de marktvraag, voorop staat. Om dat te kunnen bereiken, verzekeren producenten zich door middel van positionering van de nodige basismaterialen.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1