OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Druk op het hinterland van de Delta

Bron: Vlaams Nederlandse Delta - Lode Van den Bussche - 29/10/14 VlaamsNederlandseDelta

De provinciegouverneur, de gedeputeerden en de provinciegriffier van West-Vlaanderen,
de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen, hebben het genoegen u namens de Vlaams-Nederlandse Delta uit te nodigen op haar jaarlijkse conferentie die doorgaat op vrijdag 7 november as. Inschrijving is GRATIS

WAT

Dit jaar ligt de focus op het hinterland van de VL-NL Delta, de transportcorridors en goederenstromen. Daarbij komen analyses en visies aan bod vanuit de onderzoekswereld, de havens, de multimodale terminals, de ondernemers en het beleid.
Keynote sprekers geven antwoorden op de volgende vragen:
• Wat is het bestaande en het potentiële hinterland, welke veranderingen treden er op ?
• Welke transportcorridors zijn van belang en wat zijn de ontbrekende schakels in het Trans European Network Transport (TEN-T), hoe worden deze verder ontwikkeld ?
• Hoe kijken ondernemers, havens en multimodale platformen hier tegenaan ?
• Wat is het standpunt vanuit een hinterlandregio over de VL-NL Delta en concurrerende regio's ?
• Wat leren we uit toonaangevende voorbeelden van duurzame goederenstromen ?
• Wat zijn de beleidsontwikkelingen op Europees, Nederlands en Vlaams niveau ?

PRAKTISCH

Wanneer:  Vrijdag 7 november 2014 van 9u30 tot 16u30, aansluitend receptie.
Waar:  Congres- en evenementencentrum Oud Sint-Jan, 8000 Brugge. Meer info: www.oudsintjan.eu
Inschrijving:  Mogelijk voor de hele dag, of enkel voor het voormiddag- of het namiddaggedeelte, maximum 250 deelnemers. Deelname is gratis, maar noodzakelijk via dit inschrijvingsformulier.

Alle informatie via dit formulier: Vlaamse Nederlandse Delta

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1