OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Maritiem

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Drie maanden uitstel handhaving weegplicht containers

Bron: EVO – Lodewijk Wisse -24/05/16logistieke klok

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft landen opgeroepen om de verplichte opgave van de geverifieerde brutomassa van beladen containers niet te handhaven in de periode van 1 juli tot 1 oktober 2016. De lidstaten van IMO kwamen dit overeen tijdens een vergadering in Londen.
Als Nederland en België aan deze oproep gehoor geven, betekent dit dat de Inspectie in deze periode niet zal controleren of alle containers die aan boord van zeeschepen worden geladen, ook daadwerkelijk een geverifieerde brutomassa zullen bevatten.

Transshipment

Alle partijen in de logistieke keten, dus verladers en expediteurs, maar ook terminal operators en rederijen, voorzagen een probleem met zogeheten transshipmentcontainers, die in de grote havens worden overgeslagen op andere schepen.
Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat een container die vóór 1 juli 2016, dus zonder geverifieerde brutomassa, in Nieuw-Zeeland aan boord van een zeeschip wordt geladen en op of na 1 juli 2016 in Rotterdam wordt overgeladen op een ander zeeschip naar Noorwegen. De container blijft vervolgens in Rotterdam op de kade staan, vanwege het ontbreken van een geverifieerde brutomassa. Alle partijen vinden dit onwenselijk en daarom is vorige week naar een oplossing voor dit probleem gezocht.

Handhaving

De autoriteiten - in Nederland is dit de ILT - worden opgeroepen om de handhaving op aanwezigheid van een geverifieerde brutomassa bij die transshipmentcontainers voor drie maanden achterwege te laten.

Soepelheid

EVO en FENEX/TLN hebben bij er bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de ILT op aangedrongen deze oproep van IMO over te nemen in het handhavingsbeleid en dit beleid zo snel mogelijk te publiceren. Daarnaast roepen EVO en FENEX de rederijen en terminal operators op om soepelheid te betrachten en dus transshipmentcontainers zonder geverifieerde brutomassa in deze periode niet te weigeren.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1