OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Binnenvaart

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

President Macron schrapt Seine-Nord kanaal als prioritair infrastructuurwerk

Bron: Scheepvaartkrant – Jan Schils -  05/09/17seine nord macron

De Franse president Macron heeft het Seine-Nord kanaal (Seine-Scheldeverbinding) wegens de grote financiële problemen van het land geschrapt van de lijst met prioritaire infrastructuurprojecten. In maart had hij als presidentskandidaat nog beloofd dat het Seine Nord kanaal tussen de industriële regio-Parijs en het Scheldebekken er zou komen, zoals ook zijn voorgangers de presidenten Hollande en Sarkozy hadden toegezegd.

Geld tekort

Het nieuws werd dinsdag in Parijs bevestigd als de Franse regering een aantal economische hervormingen bekendmaakt. Volgens een woordvoerder van het ministerie van transport heeft de regering een tekort van 700 miljoen euro voor de aanleg van het kanaal. Daarom wordt er nu een (nieuwe) pauze ingelast bij de aanleg van het kanaal. Oorspronkelijk zou de nieuwe waterweg in 2020 in gebruik worden genomen. Dat is nu onhaalbaar geworden gezien de slechte economische conjunctuur in Frankrijk, temeer daar niemand weet wanneer de werkzaamheden voor de aanleg van het kanaal kunnen worden hervat.

Het besluit om het kanaal af te voeren betekent dat er geen verbeterde verbinding komt tussen Antwerpen en Rotterdam met het noorden van Frankrijk. Transporten naar Parijs via de binnenvaart blijven daardoor beperkt tot een maximum capaciteit van 600 ton. Het vervoer via het kanalennet tussen de Franse hoofdstad en indirect Le Havre is daardoor vrij beperkt. Volgens Macron gaat de kostprijs van de infrastructuurwerken voor het Seine-Nord project de financiële draagkracht van het land momenteel te boven. Die kostprijs wordt geraamd op tussen de 5 en 5,5 miljard euro. Volgens een woordvoerder van het ministerie van transport in Parijs wegen de enorme kosten van het project voorlopig niet op tegen de baten.

Volgens de woordvoerder wordt rendement van vervoer met grotere binnenschepen tussen de agglomeratie Parijs en de regio Antwerpen-Rotterdam zwaar overschat. De binnenvaart in Frankrijk gebeurt nog steeds vooral met verouderde spitsen. Deze spitsen kunnen niet concurreren met de moderne duwvaartvaartuigen uit Nederland en België. Ook het feit dat het vervoer op een nieuw Seine-Nord kanaal vooral eenrichtingsverkeer naar Frankrijk zou worden vanuit de Benelux landen heeft de Franse regeringsbeslissing beïnvloed, zeggen verschillende binnenvaartexperts. Daarbij komt ook nog eens de Franse vrees, dat de haven van Le Havre door de aanleg van het Seine-Nord kanaal veel goederenvervoer zou kunnen kwijt geraken aan Rotterdam en Antwerpen.

In Frankrijk was al ruim 225 miljoen euro geïnvesteerd in verschillende studies rond dit project. Ook heeft de Franse overheid de laatste jaren op het traject van het aan te leggen kanaal tal van mensen uit hun huizen gezet, ondanks de protesten tegen deze onteigeningen.

In het industriële noorden van Frankrijk is uiterst teleurgesteld gereageerd op het besluit van Macron. Grote watergebonden bedrijven hadden de Franse regering nog onlangs gevraagd voluit te gaan van de aanleg van het kanaal dat van grote economische betekenis wordt geacht voor heel Noordwest-Frankrijk. Macron had eerder Franse diplomaten in Brussel bij de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB) laten polsen of daar bereidheid bestond extra fondsen vrij te maken voor de aanleg van het Seine-Nord kanaal, maar voor zover bekend zat er geen schot in dit dossier, noch bij de Commissie, noch bij de EIB.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

nefab logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

offergeld logistik logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1