OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Verladers teleurgesteld in besluit Raad van State

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 05/04/13

De verladers in Limburg zijn teleurgesteld over het besluit van de Raad van State om het Gewestelijke Uitvoeringsplan voor een nieuwe omleidingsweg rond de dorpskernen van Houthalen en Helchteren, te vernietigen. Wie al eens van Zuid naar Noord door de flessenhals in deze dorpen reed, weet dat een oplossing dringend noodzakelijk is.

Al geruime tijd wordt er gesproken over deze omleidingsweg, die van economisch belang is en een vlotte verbinding naar ondermeer Zuid-Nederland kan bewerkstelligen. Er was al een schorsing van werkzaamheden in 2011 die genomen werd na protest van een aantal milieuverenigingen, die tegen het tracé zijn, omdat die door natuurgebied loopt. De huidige route draagt overigens óók niet bij tot een beter milieu voor mens en omgeving; gebruikers en omwonenden weten dat maar al te goed. Er zal dus nu naar alternatieven gezocht moeten worden. Verladers in en buiten Limburg die de huidige route frequenteren hopen dat de Vlaamse Overheid de zaak weer snel op de rails kan krijgen om zodoende een, op alle vlakken, adequate transportverbinding te bewerkstelligen.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1