OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Resultaat herziening van de richtlijn over maten en gewichten nog in nevelen gehuld

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 20/09/13

Richtlijn 96/53 van juli 1996 gaat voornamelijk over de maten en gewichten van vrachtwagens in het Europese verkeer. Lidstaten mogen uitzonderingen toepassen maar die gelden dan alleen voor dat land. Grensoverschrijdend moet men dan terugvallen op de richtlijn. De Europese Commissie (EC) wil de richtlijn aanpassen aan de huidige stand van zaken in het wegvervoer en ecocombi’s een iets vrijere hand geven.

Af en toe sluit de EC bij hun voorstellen te veel compromissen om maar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van het Europese Parlement (EP) vanwege het brede spectrum wensen met betrekking tot het vrachtverkeer die daar leven. Bovendien zijn er vrachtwagenhaters in het EP die met alle middelen het commerciële verkeer over de weg willen beperken. Of dit economisch te verantwoorden is, speelt voor hen geen rol.
Juist vanwege die breed uiteenlopende opvattingen in het EP, organiseerde het transportcomité van het parlement afgelopen dinsdag een hoorzitting over de  herziening van de richtlijn waarbij de focus op de ecocombi’s werd gelegd. OTM was daarbij aanwezig. Een aantal experten was uitgenodigd om hun licht over de materie te doen schijnen maar aangezien de voorzitter van dit parlementscomité radicaal tegen ecocombi’s is, bleken ook de uitgenodigde experten nogal selectief bijeen gegaard. Als je gaat tellen waren er 2 pro ecocombi en 5 anti. Expert nummer 8, die van Nederland deelde de (positieve) ervaringen van hun testperiode met de zaal.


Over de richtlijn zelf was al een werkdocument verschenen van het Oostenrijkse parlementslid en rapporteur over dit onderwerp Jörg Leichtfried, ook een tegenstander van ecocombi’s. Hij verklaarde zich nader over zijn tekst en wilde bijvoorbeeld zelfs een verbod voor ecocombi’s instellen om grensoverschrijdend verkeer te doen. Vanuit de parlementariërs, die uitsluitend het woord mochten voeren, kwam voor elk argument een tegenargument, zodat er absoluut geen consensus bereikt werd.

Het blijft belangrijk voor ons verladers om onze stem te laten horen zodat we niet in een slechtere situatie geraken dan de huidige.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1