OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Bedrijfsleven Nederland wil ook meer cabotagecontroleurs

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 22/11/13

Na eerdere aankondigingen dat België extra controleurs wil gaan inzetten om de ‘onderwegcontroles’ bij het vrachtverkeer te intensiveren én te verscherpen in het  kader van de naleving van sociale wetgeving, ladingzekering en bijvoorbeeld cabotage, roert ook het bedrijfsleven in Nederland nu de trom.

De inspectiedienst Transport van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een rapport waarin ondermeer aandacht wordt geschonken aan cabotage. Tussentijds is gebleken dat een groot aantal, met name, buitenlandse vrachtwagenchauffeurs zich niet houdt aan de bestaande wetgeving. OTM berichtte daarover ook al dat dit leidt tot oneerlijke competitie en dus slecht voor de nationale transportbedrijven. TLN als vertegenwoordiger van de Nederlandse transportwereld heeft al in sterke bewoordingen geëist dat extra inspecteurs moeten worden ingezet om deze illegale cabotage tegen te gaan. De pakkans is nu te klein en daar moet dringend iets aan worden gedaan.

Het komt OTM als goede maatregel voor dat de transportministers van de landen die met name door illegale cabotage worden geplaagd de handen maar eens ineen slaan en adequate maatregelen uitwerken op het gebied van handhaving van de regels en de bestraffing. Teveel is het nog een lappendeken waar de handige jongens nog steeds hun illegale weg weten te vinden.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1