OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Boetesommen bij inbreuken op wegvervoer zijn hoger

Bron: OTM – Chantal Smet – 23/01/14

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe boetecatalogus van kracht.
De structuur van de oude lijst bleef behouden, maar de bedragen van de boetes werden opgetrokken.
Dit geldt voor volgende domeinen:

  •  het KB wegvervoer van gevaarlijke stoffen (ADR)
  •  de lijst die inbreuken op technische eisen voor voertuigen bestraft
  •  het K.B. op de boetes voor het wegvervoer, de vernieuwde lijsten met inbreuken

Indien u deze boetecatalogus wenst in te kijken met de respectievelijke bedragen dan kan u die terugvinden via de volgende link:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=13-12-06&numac=2013014427 

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1