OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Jacht op verladers?

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 16/05/14

In verschillende landen wordt er stevig gewerkt aan het bestrijden van sociale dumping in het transport. Op zich is dat een goede zaak; niet voor niets hebben verladers een pas op de plaats gemaakt met betrekking tot het streven naar volledig vrije cabotage omdat het gelijke speelveld niet is gerealiseerd.

In België worden meer controleurs ingezet die de 'onderweg inspecties' uitvoeren en bij duidelijke overtredingen van de wet medeverantwoordelijkheid, de verladers mee in het boetebad trekken. De Franse staatssecretaris voor Transport Frédéric Cuvillier wil een Europees controleagentschap voor het wegvervoer die ten doel moet hebben om dumping tegen te gaan en daardoor afbraak van tewerkstelling te voorkomen. Ook in Frankrijk worden de controles in het wegvervoer ten aanzien daarvan verscherpt en verladers zijn mee in beeld.

In Nederland wil minister Lodewijk Asscher een ketenaansprakelijkheid instellen. Dat betekent dat de verlader zich ervan moet vergewissen dat de transporteur die hij wil gebruiken, het juiste en wettelijk vastgestelde salaris aan de chauffeurs betaalt met de argumentering dat voor gelijk werk, in Nederland, gelijk loon moet worden betaald. Oost-Europese chauffeurs van -bijvoorbeeld- uitgevlagde transportbedrijven zullen bij het werken in Nederland dus volgens de daar geldende 'collectieve arbeidsoverkomst' betaald moeten worden.

Het ziet er dus naar uit dat verladers, bij het (toekomstige) uitbesteden van transport, goed in de gaten moeten houden met wie en hoe er zaken worden gedaan. Een serieuze aanpak wordt gevraagd (nu ook al) om aanvaringen met overheden te voorkomen en onnodige boetes te voorkomen.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1