OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Belgische kilometerheffing een stap verder

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 22/08/14

De voorziene kilometerheffing voor vrachtwagens, die in 2016 ingevoerd zal worden, is een stap verder. Viapass, als acterend agentschap voor de drie Gewesten, liet weten dat de installatie en uitbating is gegund. OTM stelt zich nog steeds vragen bij de haalbaarheid van de vooropgestelde ingangsdatum.

Uit vijf voorgeselecteerde aanbieders werd uiteindelijk het consortium Skyways verkozen. Dit consortium heeft al ervaring in Duitsland bij de ontwikkeling van het Maut-systeem. Men denkt in anderhalf jaar het systeem 'up and working' te hebben. Theoretisch betekent dit dat in de aanvang van 2016 een start kan worden gemaakt om vrachtauto's middels een slimme heffing te belasten; afhankelijk van het motor- c.q. vrachtwagentype meer heffing in de spitsuren en op drukke wegen, minder daaromheen. De trucks zullen, wanneer het internationale voertuigen zijn, worden voorzien van de zoveelste 'on board unit'. Waar blijft Europa met de voorziene harmonisatie?

De invoering van de Maut in Duitsland kende een gigantische vertraging; wellicht is de opgedane ervaring een hulpmiddel om het in België beter te doen maar de tijd vliegt en 2016 gloort al om de hoek. Niet dat wij er, als verladers, een probleem mee zouden hebben wanneer de invoering niet op de vooropgestelde termijn plaatsvindt maar we willen ook graag budgetteren. Daarom is het van groot belang dat Viapass zo snel mogelijk bekend maakt welke tarieven waar, hoe en wanneer gehanteerd zullen worden. Er is een toezegging dat de tarieven na overleg met de betrokken sector per Gewest zullen worden vastgelegd. A.u.b. de verladerssector, als vrachtbetalers, niet vergeten!

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1