OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

KB Digitale vrachtbrief

Bron: OTM - Roger Van den Bossche - 22/04/16besparingen e cmr

Sedert maart 2015 ijvert OTM, met de steun van EU-parlementslid Philippe De Backer, voor de invoering van een E-CMR in België. Nu is het zover, op basis van de bestaande CMR- wetgeving is een KB opgemaakt die het mogelijk maakt dat de E-CMR kan gebruikt worden voor het nationaal wegvervoer als proefproject voor een periode van 3 jaar. Deze proefperiode eindigt op 30 april 2019. Na deze periode wordt dan beslist om een formele erkenning ook in België door te voeren, zodanig dat we ons dan kunnen aansluiten bij Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Letland, Litouwen, Zwitserland en Nederland waar de E-CMR reeds erkend is.

Vanaf 1 mei 2016 tot en met 31 januari 2017 kunnen softwarebedrijven hun kandidatuur indienen voor het proefproject. Zij dienen een volledig dossier over te maken aan het Directoraat-Generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid. Wanneer deze bedrijven de toelating bekomen, kunnen ze hun technologie ter beschikking stellen aan de verladers en vervoersondernemingen om de klassiek papieren vrachtbrief te vervangen door de elektronische.

Wij willen nogmaals wijzen op de besparingen die we kunnen bereiken met de invoering hiervan. Een berekening vanuit het Nederlandse ministerie heeft aangetoond dat de administratieve kost van een papieren vrachtbrief ca. 6.21 € bedraagt. Met ongeveer 450 miljoen vrachtbewegingen en rekening houdende met de kosten voor de E-CMR zou dit een besparing van 675 miljoen euro voor de hele logistieke sector betekenen. Deze cijfers zijn in grote lijnen vergelijkbaar met België.

Meer informatie kan u alvast terugvinden onder deze link.
Als bijlage ontvangt u ook de versie van het KB zoals verschenen in het Staatsblad.

KB e CMR

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1