OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

OPENTRIPMODEL: Data delen als nieuwe norm in de logistieke keten

Bron: AH - Jurgen Huygh - 05/09/17

Supermarktketen Albert Heijn en Simacan, leverancier van online verkeers- en transportinformatiediensten, namen al in 2014 het initiatief om data tussen Albert Heijn en diverse vervoerders te gaan delen, met als doel logistieke processen efficiënter te organiseren om zo negatieve effecten als uitstoot en overlast terug te dringen.
De data - waar komen de wagens vandaan, waar gaan ze naar toe - zijn voor de overheid waardevol. Albert Heijn op haar beurt heeft behoefte aan publieke data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan informatie over actuele wegwerkzaamheden, venstertijden en milieuzones.
Het uitwisselen van publieke data is natuurlijk niet alleen voor Albert Heijn interessant. Daarom is het belangrijk dat partijen - ook in het delen van data - dezelfde taal spreken. Hiervoor is het OpenTripModel ontwikkeld.

Het OpenTripModel is door Simacan bedacht en is een open source datadeelmodel voor logistieke data. Met dit datadeelmodel kunnen publieke en private data in de logistieke sector uitgewisseld worden
Als onderdeel van het Rijksinvesteringsprogramma “Beter Benutten, slim en vlot van deur tot deur” van het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn er binnen het project “Supermarktlogistiek” pilots gedaan in vier grote steden om dit datadeelmodel in de praktijk te beproeven.

Open source

Het OpenTripModel is een eenvoudig, licentievrij en open datamodel, waarmee verladers, vervoerders, logistieke dienstverleners, IT-serviceproviders, autofabrikanten en overheden online en realtime logistieke en verkeerskundige data kunnen uitwisselen. Het OpenTripModel is daarmee een datadeelmodel dat in verschillende logistieke operaties als basis dient voor (nieuwe) applicaties en services met verschillende doelen op het gebied van logistiek en verkeer.

opentripmodel

Dit datadeelmodel is open source. Dit houdt in dat iedereen, die hierbij belang heeft, de taal kosteloos mag gebruiken en verbeteren. De taal van het OpenTripModel biedt de logistieke sector de mogelijkheid om onderling en met wegbeheerders data te delen die nu nog niet gedeeld worden. Denk bijvoorbeeld aan informatie over actuele wegwerkzaamheden, evenementen, venstertijden, laad- en losplaatsen, milieuzones en – vanuit oogpunt van leefbaarheid – gewenste en minder gewenste routes.

Stichting Uniforme Transport Code

Vanwege de talloze voordelen voor zowel vervoerders, verladers, wegbeheerders als IT-dienstverleners, is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in overleg met betrokken brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN) en evofenedex besloten om het OpenTripModel onder te brengen in de Stichting Uniforme Transport Code (SUTC), een bestaande stichting van de sector in Nederland.
De Stichting Uniforme Transport Code gaat zich nu inzetten om het gebruik van het Open Trip Model, en de verdere ontwikkeling ervan, samen met de logistieke sector te versnellen, voor de grootst mogelijke impact op binnensteden.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

nefab logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

offergeld logistik logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1