OTM Belgian Shippers' Council

Hackhathonhoofd logo met titel grote resoltie1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Kilometertaks – Meer variatie in de boetesystemen

Bron: OTM – Godfried Smit – 27/04/18jaarverslag.viapass

Presentatie jaarverslag Viapass - Op 4 april 2018 werd in Brussel het jaarverslag van Viapass gepresenteerd door de heer J. Schoeps. Het verslagjaar loopt daarbij van 1 april tot 1 april aangezien de invoering plaatsvond op 1 april 2016. De heer Schoeps gaf aan dat met het systeem België beschikt over één van de meest geavanceerde systemen van kilometerheffing in Europa dat ook al geheel is voorbereid op toekomstige Europese regelgeving. De maximale concessie voor het programma is 12 jaar waarna nog kan worden verlengd met drie maal één jaar. Recent zijn aan het wegennet waarop tol wordt betaald nog 157 km Vlaamse wegen en 30 km Waalse wegen toegevoegd. Een verdere toevoeging van wegen aan het programma is niet voorzien. Volgens de heer Schoeps vergt de toevoeging van nieuwe wegen namelijk een geduchte voorbereiding. Eén van de vernieuwingen dit jaar was meer variatie in de boetesystemen. Doel is dat de boetebedragen meer de ernst van de overtreding weerspiegelen.
Van de opbrengsten wordt 63% gegenereerd in Vlaanderen, 35% in Wallonie en 2% in Brussel. De opbrengsten van de heffing zijn met 3,41% gestegen. Bij deze toename is alleen uitgegaan van de toltarieven en zijn de boetes buiten beschouwing gelaten.

DG Move

Na de heer Schoeps volgde een presentatie van de heer Fajardo van de Europese Commissie (DG Move). De heer Fajardo bevestigde dat het Belgische systeem volledig voldoet aan de Europese eisen. In het Mobility Package, een grote herziening van de Europese wetgeving op het terrein van het wegvervoer wordt gestreefd naar de vervanging van vignetsystemen door op de gereden afstand gebaseerde systemen. Belangrijk is verder dat deze systemen interoperabel zijn. Een eerdere poging op dit terrein heeft niet voldoende resultaten opgeleverd waardoor nog steeds veel verschillende “kastjes (on board units) nodig zijn in de verschillende lidstaten.

OTM stelde kritische vraag

Naar aanleiding van eerdere berichten in de pers stelde OTM de vraag of er nog verder nagedacht wordt over een differentiatie tussen dag- en nachttarieven. Volgens OTM zou dit namelijk kunnen leiden tot een betere verdeling van het verkeersaanbod tussen de nachtelijke uren en dag. De heer Schoeps gaf aan dat hieraan niet concreet wordt gewerkt. Wel gaf hij aan dat bij een dergelijk systeem de medewerking van alle supply-chain partners verzekerd moet zijn. Tenslotte heeft “de politiek” hier het laatste woord.
In het algemeen is OTM voorstander van een tolsysteem waarbij alle gemotoriseerde weggebruikers worden aangeslagen. De opbrengsten moeten zo veel mogelijk worden geoormerkt, dat wil zeggen dat de opbrengsten gebruikt moeten worden voor aanleg en onderhoud van infrastructuur.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1