OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

OTM, via European Shippers' Council, in de bres voor KMO's

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 14/09/12

De Europese Commissie nam het initiatief om de wetgeving ten aanzien van de tachograaf opnieuw te bezien, hetgeen op zich zeker niet af te keuren is omdat de techniek is voortgeschreden en er met betrekking tot de digitale tachograaf aangepaste regelgeving moet worden ontwikkeld.

Was de tachograaf voorheen een controlemiddel op bijvoorbeeld de rijuren, dan moet het, naar onze verladersmening, nu ook een hulpmiddel voor chauffeurs en transportplanners worden. Deze mening is onder meer verwoord in een brief die namens CLECAT, die de logistieke dienstverleners en de expediteurs vertegenwoordigt, en onze koepelorganisatie ESC, is gericht aan de permanente landenvertegenwoordigers in Brussel. De directe contacten worden uiteraard ook benut. Het Europarlement heeft namelijk een aantal amendementen op de herziene richtlijn ingediend die niet in alle gevallen gunstig zijn voor de bezitter/chauffeur van kleinere voertuigen die wij als verladers ook volop gebruiken en nu door de Europese Raad moeten worden beoordeeld..

ESC en CLECAT komen onder andere in het geweer tegen:

  • De plannen om de grens voor de tachograaf te verlagen van voertuigen boven 3,5 ton maximaal toegelaten massa tot 2,8 ton, waardoor de kleinere bestelwagens ook tachograaf plichtig zullen worden.
  • De eis dat per 2020 in alle voertuigen een digitale tachograaf moet zitten. In bestaande voertuigen zal de oude dus vervangen moeten worden, gepaard gaande met hoge kosten.
  • Data-overdracht beperken tot niet mis te verstane basisindicatoren zolang er geen harmonisatie op het gebied van snelheidscontrole, rij- en rusttijden in Europa bestaat.
  • Geen opname in de richtlijn van bepalingen over rij- en rusttijden.
  • Geen bepalingen over werkcondities in de richtlijn.
  • Geen tachograaf in kleine voertuigen van bedrijven die bestelwerk voor eigen rekening verrichten.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1