OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Wegtransport

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

EUROPEAN SHIPPERS’ COUNCIL (ESC) werkt aan beleidsdocument voor de EU

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 14/11/12

Al enige tijd is op Europees niveau een herziening van de Richtlijn 96/53 die gaat over maten en gewichten van vrachtwagens, in voorbereiding. Op voorstel van de Europese Commissie hebben het parlement en de transportraad de plannen al eens doorlopen en uiteraard becommentarieerd en geamendeerd en een vervolg is aanstaande.

Daarom is het nu ook (weer) tijd voor de betrokken organisaties, de zogenaamde stakeholders, om hun visie aan de EU over te maken en er voor zorg te dragen dat hun opvattingen zoveel mogelijk worden vertaald in de uiteindelijke, herziene richtlijn. Op dit moment circuleert binnen onze koepelorganisatie ESC het bijna voltooide beleidsdocument met daarin voor ons belangrijke zaken die we gerealiseerd zouden willen zien. De toelating van grensoverschrijdend verkeer met ecocombi’s tussen landen die ze beide toestaan is zo’n belangrijk ESC (en OTM) punt. Tevens wordt door ons, onder meer, aangedrongen op een harmonisatie -naar boven- van toegelaten maximum tonnages, we stellen aerodynamische verbeteringen voor, geven input op het invoeren van elektrische bedrijfsvoertuigen, dringen aan op eenvormige, stabiele EU-wetgeving op langere termijn en introduceren PBS (Performance Based Standards). Via het ESC-secretariaat zal deze visie aan alle besluit nemende personen worden overhandigd.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1