OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Ons programma is online! Wees er als de kippen bij en reserveer uw plaatsje in onze kwalitatief opleidingsaanbod!

Tevens kan u hiervoor genieten van speciale tariefvoorwaarden wanneer u lid wordt van onze organisatie. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid om via KMO-portefeuille of andere subsidie-organen een deel van uw opleidingskost terug te vorderen.

Download hier het printbare overzicht van alle opleidingen.

Laat de Incoterms® 2010 geen ‘cost of doing business’ zijn want die kunnen hoog oplopen maar bovendien vermeden.

 •  Kent u bijvoorbeeld het verschil tussen bijvoorbeeld CFR Mexico City en CIP Mexico City?
 •  Is FOB of FCA Zaventem hetzelfde?
 • Heeft u CFR verkocht maar boekt u een schip onder Full Liner Terms terwijl het Free Out moet zijn of de Incoterm DAT?
 • Laadt u toch de vrachtwagen ondanks het gebruik van de Incoterm EXW? En de douane formaliteiten? Gebruikt u dan niet beter FCA?
 • Wat met legalisatiekosten die tot 1000 € per zending kunnen oplopen?
 • Waarom zijn de Incoterms EXW en DDP te vermijden?

Waar en wanneer

Dinsdag 4/12/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

Donderdag 14/2/2019

Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

De globalisatie van de economie biedt ondernemingen toegang tot tal van buitenlandse markten. Dit impliceert complexere handelstransacties, grotere volumes en risico's, hogere geldwaarden!

Waar en wanneer

Donderdag 6 en 13/12/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

Meteen inschrijven

Met een correct ingevulde vrachtbrief vermijdt u discussies over aansprakelijkheden, rechten en plichten, stilstanden,… en de daaraan verbonden kosten en ontevreden klanten!

Waar en wanneer

Maandag 03/12/2018
Antwerpen- Berchem Bluepoint Filip Williotstraat 9 Antwerpen

Deze opleiding doorloopt het hele proces vanaf de initiële vraag voor het openen van een documentair krediet tot het afleveren van alle documenten conform met de eisen vermeld in het documentair krediet.

Vragen die uitgebreid worden behandeld in deze opleiding zijn o.a.:

 • Kan ik als leverancier wel alle documenten opleveren in het formaat zoals gevraagd?
 • Mag ik alternatieven voorstellen?
 • Hoe gaat u om als koper met de vragen naar amendementen of discrepante documenten?
 • Zitten er verdoken kortingen in de omschrijving van de documentatie, zoals o.a. in de verzekering?
 • Is het vervoersdocument clean?
 • Omgaan met de voorwaarden “Partial shipments” en “Transshipment”

Een documentair krediet is de meest veilige betalingstechniek
Het documentair krediet is een uiterst doeltreffend instrument.

 Wanneer

Dinsdag 23/10/2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

Meteen inschrijven

otm newDe douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt!
De implementatie van het douanewetboek van de Unie is volop aan de gang. We krijgen meer zicht op de implicaties van de Brexit, de inwerkingtreding van nieuwe vrijhandelsakkoorden, ...
Tijdens deze infonamiddag geven we u een overzicht van thema’s waar ondernemingen die in 2019 en 2020 met douane bezig zullen zijn zoal van op de hoogte moeten zijn.
De inhoud en topics worden aangepast in functie van de actualiteit!
Naast deze uiteenzetting, is het de bedoeling er een interactieve sessie van te maken, waarbij voldoende ruimte wordt voorzien om vragen te stellen en uw ervaringen en bezorgdheden met ons en andere marktspelers te toetsen.

Locatie en datum: Dinsdag 26/3/2019 - 14u-18u
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

schrijfnuin

otm newHet standaard douaneproces is een vaak kostelijk en tijdrovend gebeuren. Er bestaan evenwel vele mogelijkheden om dit proces te optimaliseren en te vereenvoudigingen.

Het gaat daarbij zowel om het uitsparen van invoerrechten als om het vlot en efficiënt laten verlopen van de aangifteprocedure.

Deze opleiding heeft als doel de deelnemer wegwijs te maken in de veelheid aan voorhanden zijnde mogelijkheden, met bijzondere aandacht voor de voordelen en verplichtingen die voor elk van hen gelden.

Een aantal van de concepten die nader toegelicht worden zijn de actieve veredeling, het douane-entrepot, de transitregeling, de passieve veredeling, tijdelijke opslag, inschrijving in de administratie van de aangever, vrijstelling van kennisgeving, laad- en losplaats, toegelaten afzender/ontvanger, uitstel van betaling, verlaging van de borgstelling, etc.

Waar en wanneer

Dinsdag 27 november 2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

otm newDeze opleiding focust zich volledig op het correct (laten) opmaken van douaneaangiften.

Aandacht wordt besteed aan de diverse gegevens die op een douaneaangifte moeten voorkomen en de bijhorende documenten.
Daarbij wordt vertrokken vanuit de verschillende vakken van het Enig Document, waarbij wordt stilgestaan bij hun betekenis en de achterliggende gegevens en codes.
Ook wordt stilgestaan bij de moeilijkheden, veel voorkomende fouten, en aansprakelijkheden die daarmee gepaard gaan; om van daaruit te bekijken welke procedurele en andere oplossingen hiervoor bestaan.

De opleiding is daarom zowel relevant voor firma’s die zelf douaneaangiften opmaken, als voor diegenen die hiervoor de hulp van een douaneagent inschakelen.

Waar en wanneer

Dinsdag 20/11/2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

De correcte indeling van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur is een must. Deze indeling heeft niet enkel haar belang voor douanedoeleinden (o.a. de bepaling van het correcte bedrag aan invoerrechten), maar speelt eveneens een belangrijke rol op een aantal gerelateerde domeinen.
Een goede beheersing van de regels die rond de indeling van goederen gelden, zal u in staat stellen de ingaande en uitgaande goederenstromen op een correcte wijze te behandelen.

Waar en wanneer 

Dinsdag 25/9/2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas
Donderdag 15/11/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

Meteen inschrijven

otm newVoor het correct bepalen van de rechten bij invoer is het belangrijk dat een correcte waarde voor de goederen wordt gehanteerd.

Maar wat is de waarde van goederen voor douanedoeleinden?
Al te vaak wordt verkeerdelijk de factuurprijs zonder meer gehanteerd, zonder rekening te houden met de geldende beperkingen, verplichtingen tot bijtelling of mogelijkheden tot vermindering.
En wat moet u als onderneming doen indien er geen bruikbare verkoopprijs voor de goederen beschikbaar is, of wanneer uw klant u vraagt een zogenaamde pro-forma factuur op te stellen?

Tijdens deze opleiding komen de diverse regels en methodes die spelen bij de berekening van de waarde voor douanedoeleinden, zowel bij invoer als bij uitvoer, aan bod.

Beheersing van informatie is de boodschap.

Waar en wanneer 

Dinsdag 03/12//2018
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

Deze opleiding biedt de deelnemer een praktische kijk op de diverse indirecte fiscale aspecten die komen kijken bij de internationale handelingen van een onderneming.
BTW en douanerechten nemen een belangrijke plaats in de fiscale opbrengsten van de overheid. Tegelijkertijd wordt het takenpakket van de douane-administratie en daarmee ook de verplichtingen van de ondernemingen die actief zijn op het vlak van de internationale handel, er niet minder op.

Waar en wanneer

Donderdag 7/2/2019
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

meteen inschrijven

Daar oorsprong meer en meer een commercieel argument wordt, is het belangrijk de wetgeving te beheersen.
De Europese Unie heeft een aantal vrijhandelsakkoorden afgesloten. Een helder begrip van die akkoorden zal u ook de gelegenheid geven van hun voordelen te kunnen genieten, zowel bij invoer als bij uitvoer.

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van de UCC (Union Customs Code) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.

Waar en wanneer 

Donderdag 22/11/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

meteen inschrijven

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.
Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer

Donderdag 11, 18 en 25/10/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth

meteen inschrijven

Goed begonnen is half gewonnen!

Verbeteren van transport kwaliteit en –kost start bij het opstellen van een tender, een prijsaanvraag voor uw type business.

Deze opleiding begeleidt u stap voor stap bij het opmaken van een tender document en het begeleiden van de prijsaanvraag.

Doorheen de opleiding loopt een generieke case die de vertaalslag maakt van de theorie naar de praktijk.

Maak van deze opleiding een persoonlijk succes!
U kan vóór de opleiding start, cases uit uw dagelijkse praktijk doorsturen.

Waar en wanneer

Dinsdag 25/9/2018
Gent-Deurle, Auberge du Pêcheur, Pontstraat 41
Donderdag 9/5/2019
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

Ja, ik schrijf me hier in

Goede afspraken maken goede vrienden! 
Maak van meet af aan duidelijke afspraken over kwaliteit en prestatie indicatoren.

Waar en wanneer

Donderdag 21 maart 2019
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

Meteen inschrijven

Vijf goede redenen om deze opleiding bij te wonen:

 • Vrijmaken van werkkapitaal, verminderen van stockbreuken en verhoging van de service graad
 • Inzicht geven in methoden van voorraadbeheer en daarbij horende systemen zoals bijvoorbeeld ERP, handmatig of KanBan
 • Praktische tips, voorbeelden en oefeningen
 • Onmiddellijk toepasbaar in uw eigen omgeving
 • Voldoende tijd voorzien voor het beantwoorden van vragen vanuit uw omgeving

Waar en wanneer

Donderdag 16 en 23/5/2019
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 57 – 9100 Sint Niklaas

Meteen inschrijven

Ladingbeveiliging – de 4 V’s: Veiligheid, Verpakking, Verantwoordelijkheid en Verzekeringen!

Hoewel het aantal ongevallen met vrachtwagens daalt, wordt de schade ernstiger door gebrek aan ladingzekering zoals de wet het voorschrijft."

Boetes bestuurder:

 • Art 45: Onmiddellijke inning van 110 euro
 • Art 45 bis: Onmiddellijke inning van 165 euro

Transportmaatschappij, opdrachtgever, verlader, verpakker:

 • Onmiddellijke inning van 165 euro
 • Proces-verbaal met mogelijkheid tot vervolging
 • Boetes die kunnen oplopen tot 10.000,00 euro

Ter plaatse:

Overtreding doen ophouden: herladen!

Los van de controles en boetes is deze opleiding nog steeds belangrijk om volgende redenen:

 • voorkomen / beperken van ongevallen
 • bevorderen van de veiligheid van medewerkers en de directe omgeving (wegverkeer, zwakke weggebruikers, milieu)
 • voorkomen van geweigerde claims
 • optimalisatie van diensten/bedrijfsorganisatie
 • opereren conform wetgevingen en Europese regelgevingen
 • verhogen van kwaliteit: geen levering van beschadigde goederen of ladingverlies
 • kostenbesparing: geen penaliteiten door het niet nakomen van de service level agreements (levertermijnen en -betrouwbaarheid) door ongevallen en beschadigingen

Waar en wanneer

Donderdag 20/9/2018
Dinsdag 4/6/2019
Sint Niklaas, Hotel Serwir, Koningin Astridlaan 578 – 9100 Sint Niklaas

Meteen inschrijven

CTC
For all Air Cargo Trainings we refer to www.cargotrainingcenter.be
Trainings:
• Dangerous Goods – Refresher
• Dangerous Goods - Basic
• Air Cargo Security Awareness
• Customs - Basic
• ADR Awareness

Location BRUcargo - Bedrijvenzone Machelen Cargo 706 - 1830 Machelen

We leven meer dan ooit in een snelle en dynamische wereld waar e-commerce ook de logistieke processen beïnvloedt.
Dit impliceert voortdurend anticiperen op nieuwe uitdagingen door een volledige en herhaaldelijke proces en dataanalyse. Uw magazijn ontsnapt er in deze ontwikkelingen niet aan!

Waar en wanneer

Antwerpen: Dinsdag 9 en 16/10/2018
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth


Meteen inchrijven

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1