OTM Belgian Shippers' Council

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Vraagbaak en gids voor de verladende wereld

O.T.M. is de vraagbaak en gids voor de verladende wereld.

Bron:  Willem Buitenkamp
Deze bijna 30 jaar oude verladersorganisatie is een onmisbaar element in de huidige, meer dan dynamische logistieke – en transportwereld. In het nog niet zo ver achter ons liggende verleden werd het woord logistiek nauwelijks gebruikt en transportafspraken werden, bij wijze van spreken, op de achterkant van een sigarendoos geschreven. Nu zijn de ontwikkelingen in deze bedrijfstak bijna niet meer bij te houden en is een geïntegreerde aanpak vereist.

Waar in de beginfase van O.T.M. (toen: Organisatie van Traffic Managers) een aantal vooruitstrevende transportmanagers, tot aller voordeel, ideeën en ervaringen uitwisselden omdat zij zagen dat de transportwereld niet stil stond, is O.T.M., Belgian Shippers' Council nu uitgegroeid tot een professionele organisatie die op velerlei vlakken en niveaus gesprekspartner van de overheden is en daarom vooraan kan staan in het (vroegtijdig) voorlichten over -onder meer- de regelgeving die op de verladers afkomt en hen raakt. Daarnaast is er een grote logistieke kennis en competentie binnen de organisatie aanwezig waardoor de vraagbaakfunctie optimaal kan functioneren.

In principe genereren alle bedrijven die produceren, logistiek en transport. Aanvoer van grondstoffen, opslag en de verzending van product, om maar eens de meeste elementaire zaken te noemen. De grotere bedrijven, overigens veelal leden van O.T.M., hebben vaak nog logistieke afdelingen waar veel facetten van het vak worden behandeld, maar met name bij de KMO's zien we een sterke tendens om de zaken uit te besteden aan een logistieke dienstverlener en men denkt dan geen lid meer te hoeven zijn van een organisatie als O.T.M., omdat de dienstverlener alle kennis wel 'in huis' heeft.

Op zich een goede gedachte maar door de complexiteit van de huidige ontwikkelingen en regelgeving meent O.T.M. ook voor de KMO's nog steeds een belangrijke rol te kunnen spelen. Er zal toch een zekere mate van controle en evenwaardigheid in de gesprekken met de dienstverleners moeten zijn om tot het juiste service- en prijspakket te komen. En dat kan alleen maar wanneer er de juiste achtergrondinformatie beschikbaar is. We denken maar aan de kosten voor het nieuwe Eurovignet, gebruik van ECO-combi's, cabotageregelingen in Europa en de Benelux, de security regels, maar ook bijvoorbeeld de ontwikkelingen op het gebied van handlingkosten bij lucht- of zeevracht.

O.T.M. heeft dus een drieledige missie, t.w.:

  • fungeert als logistiek competentieplatform voor haar leden,
  • dient als gesprekspartner voor andere logistieke organisaties en
  • verdedigt maximaal de belangen van de verladende industrie. Daarnaast biedt ze via haar partner BCCL een uitgebreid pakket opleidingen aan die alle, in de huidige tijd, zeer relevant zijn en ook kunnen bijdragen een optimale en (kosten) efficiënte bedrijfsvoering, in relatie met de interne - en externe logistiek, te verkrijgen.

Vaak ontbrak de stem van de verladende industrie, uiteindelijk de vrachtbetalers, wanneer het op beslissingen aankwam. Het komt nog voor maar O.T.M. heeft voor een groot gedeelte dit gat opgevuld en kan daardoor haar taak optimaal vervullen. Via een driemaandelijks magazine, een website, speciale seminars en bedrijfsdagen wordt ook veel relevante informatie aan de leden verstrekt. De band met VOKA is door heel Vlaanderen aanwezig en O.T.M. is verheugd daar een inbreng te kunnen geven via hun specifieke, logistieke vakkennis.

Indien de hierboven aangehaalde punten uw belangstelling opwekken, aarzel dan niet O.T.M. te contacteren voor verdere informatie en -zo mogelijk- lid te worden van onze organisatie. U kan de tarieven terugvinden op deze website onder dezelfde rubriek OTM.

O.T.M Partners

uw logo

dhl logo

uw logo

logo remant onderaan web300x135

descartes logo

bccl logo

get logo

stream logo

logo easyfairs nieuw kl

logo qatar kader

DP World Antwerp 2017 web

ziegler logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

logo timocom partner

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1