OTM Belgian Shippers' Council

T4T Logo

 

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Logistieke opleidingen

Basisopleiding douane (3d)

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt.
De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 01/05/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd.
Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en hoe deze dienen te worden toegepast in de praktijk.

Waar en wanneer

3 dagen : Donderdag 19/11en 3/12 en 10/12/2020
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth


meteen inschrijven

Basisopleiding douane

Uw voordeel:

 • kostenbesparing door het vermijden van stilstand aan de buitengrens van Europa als gevolg van onvolledig of niet correct gevolgde douane procedures
 •  hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid
 •  toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door hen te informeren en met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom
 • kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten,...)
 • kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen ter zake
 • overzicht in complexe informatie

De douane en haar opdrachten

 • De Wereld douane-organisatie (WDO)
 • De Europese instellingen
 • Situering binnen de FOD Financiën
 • De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
 • De opdrachten van de AADA

Douanejargon

 • Het fiscaal versus niet fiscaal gebied
 • De wetgeving van de Europese Unie

  •  Communautair douanewetboek en Toepassingswetboek
  •  Communautaire en niet communautaire goederen
  •  Binnenbrengen en invoer
  •  Verzending en uitvoer
  •  Douanevervoer: intern, extern en TIR

De marktdeelnemers

 •  De douane-expediteur
 •  Authorised Economic Operator (AEO)
 •  Derden
 •  EORI : geregistreerde marktdeelnemer

Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen

 •  Import control system
 •  Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de EU + Tijdelijke opslag
 •  In het vrije verkeer brengen – intracommunautaire leveringen – in verbruik stellen
 •  Douanevervoer
 •  Douane-entrepot
 •  Tijdelijke invoer
 •  Actieve veredeling
 •  Passieve verdeling
 •  Behandeling onder douanetoezicht
 •  Andere douanebestemmingen
 •  Export control system

Het Enig document

 •  Toelichtingen
 •  Basisvakken
 •  Bijlagen en bijvoegsels

Economische en fiscale oorsprong

 •  Niet preferentiële oorsprong
  • Gebruik
  • Oorsprongsregels
  • Wettelijk kader
 •  Preferentiële oorspron
        o Gebruik
        o Wettelijk kader
        o Gemeenschappelijke bepalingen
        o Cumulatie EUR-MED

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW

 •  Soorten rechten
 •  voorbeeld

Accijnzen

 • Accijnsgoederen en Accijnsproducten
 • Procedure voor overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing (EMCS) en buiten de schorsing (VGD)
 • Uitvoer en invoer

Oefeningen

 • Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA

              

Doelgroep Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven.
Aanpak Interactief.
Theoretische basis en gestaafd met voorbeelden en oefeningen.
Duur van de opleiding 3 dagen telkens van 9u tot 17u
Locatie en datum 3 dagen : Donderdag 19/11 en 3/12 en 10/12/2020
Gent-Nazareth, Van Der Valk Hotel, Autostrade E17 – 9810 Nazareth
Deelname

Leden OTM/ICC/Co Valent/FEDUSTRIA: 1 206 € / deelnemer 
Niet-leden: 1 422 € / deelnemer

* Gratis voor leden van de chemische nijverheid
Bedrijven Co-Valent, graag inschrijven via volgende link: www.co-valent.be

Prijzen exclusief 21 % BTW
Prijzen inclusief broodjeslunch

meteen inschrijven

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019