OTM Belgian Shippers' Council

T4T Logo

 

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Logistieke opleidingen

Nieuwe Infosessie: Update douane 2020: BREXIT

BCCL Brexit Douane opleiding

BREXIT is een feit!

De kogel is nu echt door de kerk.
Met ingang van 1 februari 2020 is het VK niet langer lid van de Europese Unie. Momenteel loopt nog een overgangsperiode die de impact tot minstens 31 december 2020 opvangt, in aanloop naar een mogelijk akkoord rond de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU.

Het politieke landschap in het VK ziet er duidelijker uit dan dat de voorbije jaren het geval is geweest, en een definitieve uitrol van de Brexit vanaf 1 januari 2021 lijkt vrijwel zeker. Aan de hand van de door beide partijen ingenomen onderhandelingspositie kan alvast gesteld worden dat de handel met het VK, wat een eventueel toekomstig akkoord ook brengt, ingrijpende wijzigingen zal ondergaan.

Om ook in de toekomst (optimaal met het VK te kunnen handelen, is het voor ondernemingen onontbeerlijk om goed geïnformeerd en voorbereid te zijn op deze ingrijpende wijziging in het handelslandschap. In het licht van de uitrol op 1 januari 2021, is de tijd om te handelen nu echt gekomen.

Met dit oogmerk organiseren BCCL en DELOITTE op donderdag 28 mei (am) een bijzondere infosessie volledig gewijd aan het Brexit-thema, waarbij verschillende aspecten van de Brexit toegelicht zullen worden met een bijzondere focus op de implicaties inzake douane, handel, BTW en supply chain.

Daarbij wordt met name ingegaan op hetgeen over de toekomstige handelsrelatie geweten is, en ook naar de gevolgen indien geen toekomstig akkoord gevonden kan worden, inclusief de maatregelen zoals voorzien in het overgangsakkoord.

De infonamiddag zal deelnemers niet alleen toelaten om concreet inzicht te verkrijgen in de verschillende specifieke Brexit-gevolgen; maar hen ook - en vooral - in staat stellen om binnen de vooropgestelde timing tot een aantal concrete voorbereidende acties over te gaan.

Hiertoe wordt onder meer ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en bespreken van specifieke thema's voorzien.

Uw voordeel:
Deze info halve dag zal uw onderneming in staat stellen tijdig nieuwe opportuniteiten te spotten, en ervoor te zorgen dat de supply chain van en naar het VK ook in 2020 en daarna gegarandeerd blijft.
Vanzelfsprekend speelt de sessie eveneens in op de meest recente ontwikkelingen inzake douane, zoals deze zich op het ogenblik van de infonamiddag voordoen.

MEEST GESTELDE VRAGEN WAAROP U ZEKER ANTWOORD KRIJGT:
 Zullen we met onze producten van het vrijhandelsakkoord met de UK kunnen genieten?
 Komt er zo’n akkoord, en hoe zal dat dan in zijn werk gaan?
 Wat is de operationele impact van Brexit op onze logistieke activiteiten van- en naar de UK?
 Wij voeren momenteel al goederen uit. Betekent dat dat we ook klaar zijn voor export naar de UK?
 Moeten wij instaan voor de douaneformaliteiten langs UK zijde?
 Wat gaat dit allemaal kosten?

Gaat door op donderdag 15/10/20 van 9u tot 12u bij Hotel Van Der Valk Nazareth/Gent; Autosnelweg E17, richting Kortrijk.

U kan zich hier registreren

Uw voordeel:
Deze infonamiddag zal uw onderneming in staat stellen tijdig nieuwe opportuniteiten te spotten, en ervoor te zorgen dat de douane-compliance ook in 2020 en daarna gegarandeerd blijft.
Vanzelfsprekend speelt de sessie in op de meest recente ontwikkelingen inzake douane, zoals deze zich op het ogenblik van de infonamiddag voordoen.
Vanzelfsprekend speelt de sessie eveneens in op de meest recente ontwikkelingen inzake douane, zoals deze zich op het ogenblik van de infonamiddag voordoen.

  • Doelgroep

Alle medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van hun organisatie: CEO's, CFO's, COO's, bedrijfsleiders, beslissingnemers uit de afdelingen finance, sales, inkoop, transport en douane

  • Locatie en datum

Donderdag 15/10/2020 van 9u tot 12u
Gent/Nazareth - Hotel Van Der Valk - Autosnelweg E17 richting Kortrijk

  • Deelname

OTM leden, Fedustria: 402 € / deelnemer

Niet-leden: 474 €

Prijzen exclusief 21% BTW

schrijfnuin

Bccl is een erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer DV.O105688

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019