OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Topcoaches voor Toptalent

Helpdesk

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Interview met Topstudent Sharon De Bondt

De start van een logistieke carrière na Topcoach voor Topstudent

Bron: 2010 Sharon De Bondt
In het project Topcoach voor Topstudent hebben de afgestudeerde studenten van het 1e projectjaar een start gemaakt in een professionele loopbaan. Hoe kijken ze naar het project en de bijzondere stage?

tvt_sharon_debondt_web

Waarom leek het je interessant om aan TvT mee te doen?

Mijn interesse om mee te doen met TvT werd gewekt door het idee dat ik een stage zou kunnen doen, waarbij ik zelf mocht nadenken en dingen onderzoeken. Het idee om een gewone stage, zoals deze door onze school werd georganiseerd, te volgen, stak me tegen. Mijn idee over deze gewone, normale stage, was dat je gewoon een transport van A tot Z moest volgen en beschrijven. Deze vorm van stage lopen kan heel leerrijk zijn, maar je leert dit ook tijdens de lessen. Naar mijn mening geeft dit enkel een meerwaarde omdat je leert hoe het is om elke dag te gaan werken, om te gaan met collega's, mensen uit andere bedrijven te contacteren, ...

De stage die we via TvT zouden kunnen volgen, daarentegen, bood nog veel meer kansen. Er werd een mogelijkheid aangeboden om een eigen inbreng te hebben in een project. Juist deze uitdaging en het onbekende van een project waarvan je voor de inschrijving eigenlijk niets wist, zijn de dingen die mij over de streep trokken. Deze stage bood naast de ervaringen die de normale stage oplevert, nog extra ervaringen.

Geef eens je indrukken van de selectieprocedure.

De selectieprocedure vond ik zeer goed opgesteld. Om te beginnen had je de Hogeschool, die de capaciteiten van de studenten kende. Daarnaast kreeg je ook zelf de kans om de school over de streep te trekken, door middel van een motivatiebrief. Op deze manier kan er al getest worden of de student mondig genoeg is om een bedrijf (in dit geval de school) te overtuigen. Overtuigingskracht is een eerste stap naar een geslaagd project in mijn ogen. Een idee kan nog zo goed zijn, als je de anderen niet meekrijgt, is het niets waard. Als dit eerste deel goed doorstaan werd, hadden we nog de competentietest. Deze was zo uitgebreid en testte zoveel verschillende aspecten (taal, karakter, analytisch denken, ...) dat er toch een degelijk beeld van de student uitkwam.

De selectieprocedure vind ik dus zeer geslaagd, verschillende aanpakwijzen worden toegepast, zodat er een goed beeld van de student en zijn kunnen gecreëerd wordt.

Hoe denk je over de grote competentietest; heb je daar je voordeel nog mee kunnen doen?

Ik geloofde vroeger nooit in zulke testen, maar door de veelzijdigheid aan onderwerpen en vragen, denk ik dat deze test toch één van de betere is. Naar mijn inzien, brengt deze een vrij correcte omschrijving van de student. Ik heb de resultaten van deze test bij mijn verdere sollicitaties gebruikt. Vele bedrijven doen zelf een gelijkaardige, vaak minder uitgebreide test, dus voor hen gaf dit meteen een beeld van de sollicitant. Daarnaast heeft de test me ook gewezen op mijn zwaktes, die ik bijgevolg probeer te verbeteren.

Bij welk bedrijf kwam je en welke projectopdracht moest je uitvoeren?

Ik ben terecht gekomen bij Tech Data te Aalst. Dit is een leverancier van ICT-producten, logistiek management en andere diensten die een toegevoegde waarde geven. De projectopdracht bestond erin de logistieke kosten van het bedrijf te doen dalen. Een heel open opdracht, waarbij ik zelf een eigen richting mocht uitgaan.

Beschrijf eens hoe je de opdracht hebt aangepakt.

Omdat ik niet echt een bepaalde richting werd uitgestuurd, ben ik begonnen met het analyseren van data. Ik heb alle goederen die verzonden waren in één maand bekeken en heb gekeken in welke vorm ze naar welke bestemming gezonden werden. Hiernaast had ik de prijzen voor zendingen aan de hand van verschillende criteria. Al vrij snel kwam ik tot de conclusie dat voor elk pakketje niet altijd de voordeligste verzendingskost gebruikt werd. Het stond dus vrij snel vast dat ik iets wilde, waardoor er altijd de optimale vervoerder en de optimale prijs gekozen werd. Later bleek dat er in SAP, het softwaresysteem dat bij Tech Data gebruikt werd, een tabel met regels opgeladen kon worden om zulke keuzes automatisch te laten verlopen. Volgend doel in het project, werd dan regels schrijven die SAP kon gebruiken om telkens optimale keuzes te maken. Als dit gebeurd was, moest ik de regels testen en ten slotte een voorspelling maken van wat deze verbetering, indien geïmplementeerd, teweeg zou kunnen brengen voor het bedrijf.

Wat was de rol van de topcoach?

Mijn topcoach begeleidde me door me te sturen in organisatie en planning. Wekelijks moest mijn vooruitgang getoond worden en bespraken we deze in een meeting. Op deze manier leerde ik communiceren tijdens een project, maar vooral ook plannen. Iets wat mijn competentietest als een minder sterk punt had aangegeven. Hij heeft me dus helpen ontwikkelen in mijn zwakkere punten, maar ook vrijgelaten in de eigenschappen die ik als pluspunt toegewezen kreeg. Zo liet hij me vrij in het analyseren van de gegevens, zodat ik deze betere eigenschap van mezelf, nog beter kon ontplooien. Naast de vrijheid, kreeg ik ook alle kansen om vragen te stellen in verband met het bedrijf, werken in een bedrijf, en hoe ik bepaalde zaken best kon aanpakken. Zo kon ik leren van de ervaring die hij had in het opvolgen van projecten.

Heeft het bedrijf, naar jouw mening, het resultaat van jouw project goed kunnen gebruiken?

Aangezien mijn resultaat heel theoretisch was, denk ik dat een volledige implementatie niet meteen mogelijk was. Er waren nog bepaalde zaken als klantenwensen en wijzigende prijsafspraken met vervoerders, die mee in rekening gebracht moesten worden. Ik denk wel dat een gedeeltelijke inbreng van de regels al tot aanzienlijke verbeteringen kan leiden. Ook van het bedrijf kreeg ik achteraf reactie dat zij zeker van plan waren dit resultaat te gebruiken. Mits de nodige aanpassingen om de theorie ook aan te passen aan de realiteit van, zoals ik eerder al noemde, bijvoorbeeld de wens van de klant om bij een bepaalde leverancier te blijven.

Hoe kijk je terug op Topcoaches voor Toptalent?

TvT was voor mij één van de meest leerrijke momenten die ik ooit heb gehad. Het heeft me de kans gegeven een project uit te werken, waarvoor ik anders misschien jaren in een bedrijf had moeten werken. Bovendien heeft het me ook geholpen bij sollicitaties en zo mijn kansen in tijden van crisis vergroot. Het is een periode in mijn leven die ik altijd zal meedragen. Van de ervaringen die je in zo'n project opdoet, kan je nog jaren genieten. Zowel in een job, als in het dagelijks leven. Dit zijn zo van die kansen, die je maar één keer krijgt, maar die een hele verdere carrière kunnen beïnvloeden. Als ik de kans kreeg zulk een project nog een keer te doen, dan zou ik geen seconde twijfelen. Ik hoop dan ook dat deze kansen gecreëerd blijven worden voor de studenten Logistiek, omdat ik geloof dat zij er veel baat bij hebben. Ook voor bedrijven is dit ideaal, zowel voor diegenen waar de stagestudent terecht komt, als voor diegenen die de student aanwerven nadat ze afgestudeerd zijn.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1