OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Belangenverdediging

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Aanwezigheid op de vergadering van de Europese Commissie in juni 2009

Over het, voor vele O.T.M.-leden, belangrijke onderwerp lange en zware voertuigen (60 ton treingewicht en 25,25 meter lang) werd op 24 juni j.l. door de Europese Commissie een bijeenkomst voor belanghebbenden gehouden waarin verslag zou worden gedaan over de huidige stand van zaken en hoe verder te gaan in de toekomst. Ver over de 100 deelnemers waren afgezakt naar Brussel, vanuit alle hoeken van Europa. Gedurende de dag werden studieresultaten besproken en insprekers konden hun zegje doen.

De initiële studie van Transport Mobility Leuven (TML), besteld door de EU, was overwegend positief over LZV's. In deze studie waren nog een aantal onduidelijkheden en een vervolgstudie door het EU-studiebureau Joint Research centre (JRC) en voorgesteld op de meeting gaf ook overwegend positieve resultaten met dien verstande dat ten gronde, zo luidde het advies en overgenomen door de Commissie, de economische impact nog beter bekeken moet worden alsook de technische implicaties bij het meer verspreide gebruik van LZV's.

Veel is al over LZV's gezegd en buiten de EU-studies hebben vele organisaties al standpunten en additionale studies voorgesteld maar het blijft moeilijk, zo bleek, om redelijk snel tot finale standpunten te komen. We moeten dus –helaas- de vervolgstudies afwachten en de invoering in Europa, afgedekt door een gewijzigde verordening, zal niet voor morgen zijn.

Het beeld van de insprekers weerspiegelde eerdere bijeenkomsten. In z'n algemeenheid zijn sterk vóór de verladers- en transportorganisaties en sterk tegen de spoororganisaties. ESC (European Shippers' Council) en haar leden, waaronder O.T.M., zijn vóór en dit standpunt werd goed beargumenteerd naar voren gebracht vanuit een eerder gevormd EMS-platform (European Modular System) waarin vele pro LZV-organisaties zich hebben verenigd. De naam EMS is met opzet gekozen omdat een LZV-systeem zich uitstekend leent tot een modulair systeem waar zeer flexibel met de vervoerseenheden gewerkt kan worden. Het verdient aanbeveling eens op de website www.modularsystem.eu te gaan kijken om hierover meer te leren. U zult daar ook O.T.M. aantreffen als ondersteuner van dit initiatief.

Willem Buitenkamp

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1