OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Modal Councils van ESC vergaderen

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 13/03/15

Op 3 maart vergaderden een tweetal modal councils van ESC (European Shippers' Council), te weten het Rail Council en het Inland Transport Coucil welke over wegvervoer en binnenvaart gaat. Tijdens de twee geanimeerde vergaderingen kwamen verschillende onderwerpen aan de orde die verderop in een notendop voor de geïnteresseerde lezer worden vermeld.

  •  Het Rail Council ging uitgebreid in op het nog steeds heikele punt van verspreid vervoer oftewel single wagon transport. Vanwege de internationale dimensie heeft de Europese Commissie daarover een studie bij PwC besteld die intussen al een tijdje binnen is, maar de sector, zowel operators als verladers wachten met smart op communicatie daarover van Commissie-zijde.
  •  Verder kwam het 4e spoorpakket aan de orde en het gesprek daarover met de Parlementsrapporteur Wim van Camp.
  •  Voor wat betreft de TEN-T rail freight corridors wordt op zoek gegaan naar verladers die interesse hebben om in de corridor adviesgroepen zitting te nemen. In totaal gaat het om 9 corridors waar onder sturing van een coördinator het wel en wee van de corridor wordt geregeld.

Het Inland Transport Council (ITC) behandelde onder meer de volgende onderwerpen:

  •  Een milieubeleidsverklaring met een aantal aandachtspunten voor het wegtransport om alvast een document te hebben wanneer de Europese Commissie met dit onderwerp, zoals verwacht, later dit jaar naar buiten komt.
  •  De kilometerheffing, bestaand en komend, in de verschillende Europese landen en de nood aan harmonisatie.
  •  Halfweg de levensduur van Kallas' 'White Paper' wordt deze geëvalueerd door de 'European Economical and Social Committee'. ITC zal daar vertegenwoordigd zijn en input van council leden wordt meegenomen.
  •  De 6e meeting met betrekking tot Land Transport Security, een EU project werd besproken.
  •  Belangrijke datums in het besluitvormingsproces van de te herziene 'Maten en Gewichten Richtlijn' (96/53) werden meegedeeld.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1