OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

E- Commerce - Stand elektronische vrachtbrief E-CMR

Bron: Roger Van den Bossche – OTM – 26/06/15 digitaal

Een voorontwerp van wet was tijdens de vorige legislatuur al in voorbereiding. Dit voorontwerp was echter louter gericht op de formele erkenning van de elektronische vrachtbrief in België. Een dergelijke formele erkenning bestaat op dit moment in Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Letland, Litouwen en Zwitserland. Deze landen hebben geen geldigheidsvoorwaarden verbonden aan het gebruik van de E-CMR.
Na analyse blijkt echter dat er toch nog te veel vragen onbeantwoord blijven om een formele erkenning zonder meer ook in België door te voeren. Zo moet er bijvoorbeeld over gewaakt worden dat de mogelijke systemen van de elektronische vrachtbrief onderling compatibel zijn, dat er geen fraude gepleegd kan worden en dat het document voor controlediensten duidelijk herkenbaar is.

Ook in Nederland wordt de E-CMR al erkend en zijn proefprojecten aan de gang. Bovendien gaat het hier om het enige buurland dat de E-CMR al aanvaard heeft. In eerste instantie lijkt het dus aangewezen ons beleid op het Nederlandse af te stemmen.

In deze context lopen er gesprekken tussen OTM en FOD mobiliteit. Het eerste resultaat was dat FOD zeer genegen was om dit thema te realiseren en beloofde te onderzoeken of de mogelijkheid bestaat een proefproject te organiseren in België voor de E-CMR. De bedoeling zou zijn een artikel 35/1 in te voeren in het MB goederenvervoer van 23 maart 2014, dat als alternatief voor de papieren CMR een afwijkend model, de "E-CMR" toelaat.
Het artikel zou drieledig zijn:

  1.  Vermelding dat het gaat om een proefproject in het nationaal vervoer gedurende een periode van minstens 2 jaar.
  2.  Voorwaarden om toe te treden tot het proefproject: de leveranciers van de technologie moeten zichzelf en de klanten die gebruik maken van het systeem aanmelden en de overheid documenteren over het gebruikte systeem.
  3. Voorwaarden voor de geldigheid van de E-CMR: het moet gaan om de technologie van een geldig aangemelde leverancier + elke E-CMR moet conform het E-CMR protocol zijn.

Dit ontwerp zou dan na interne afstemming in FOD mobiliteit met alle betrokken afdelingen voorgelegd worden aan de Minister, ter goedkeuring en publicatie.

Na publicatie zou de elektronische vrachtbrief dan immers in het vervoer tussen beide landen in de praktijk kunnen worden gebracht.
Volgens onze laatste berichten zouden we vanaf januari 2016 kunnen starten met het proefproject.
Wordt uiteraard door ons op de voet opgevolgd.

De overtuiging van andere buurlanden zou sterk beïnvloed kunnen worden door de mate waarin een dergelijke pioniersfase succesrijk verloopt.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1