OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Verladers kwamen aan hun trekken in ESC-raden

europesetafelBron: OTM – Willem Buitenkamp - 02/10/15

Kort geleden gaven de reguliere vergaderingen van de ‘modal councils’ Weg & Binnenvaart en Rail, weer aanleiding tot informatieverstrekking en discussies over belangrijke onderwerpen, de verladers betreffende. Deze informatie willen we uiteraard graag met jullie delen.

In het Inland Transport Council (ITC), die het wegtransport en de binnenvaart afdekt werd onder meer gesproken over de volgende punten:

 •  Wegbeprijzing in Europees kader. De door de EU nagestreefde harmonisatie is niet succesrijk. ITC besprak de definitieve versie van hun beleidsdocument over dit onderwerp.
 •  Over de ‘Mid Term’ revisie van het Kallas Witboek uit 2011 werd uitgebreid gesproken en het ontwerp beleidsdocument van ITC kwam tevens ter tafel Hierin worden verladerscommentaren op de EU-revisie gegeven die vervolgens aan de Europese Commissie zullen worden overhandigd.
 •  De sociale dimensie in de transportindustrie baart zorgen. Het gaat hier bijvoorbeeld om loonbeleid, overnachting in voertuigen, rijtijden, enz. De (EU) politiek trekt dit onderwerp meer en meer naar zich toe.
 •  De analoge en digitale tachograaf in het eigen vervoer werd besproken.
 •  Uber-pop kan zich wellicht storten op het pakjesvervoer. In de volgende ITC-vergadering komt hierover een presentatie van de wegvervoersorganisatie IRU.
 •  Maten en Gewichten kwam, ondanks het beslotene in EU-verband, nog eens aan de orde en met name de ontwikkelingen in verschillende landen die vrij kunnen beslissen wanneer transporten niet grensoverschrijdend zijn. Zweden, bijvoorbeeld, laat nu 64 ton op ‘klasse 1 ‘wegen toe.
 •  Het EU binnenvaart project Naiades II is afgesloten en gaat verder in de implementatiefase.

In het Rail Council kwamen onder meer de volgende punten aan bod:

 •  De ‘last mile’ infrastructuur, belangrijk voor verladers met een eigen spooraansluiting.
 •  Het vierde EU spoorvervoerspakket.
 •  Het verdelen van de spoorcapaciteit over personen- en goederenvervoer.
 •  Over het verspreide vervoer werd uitgebreid gesproken. Er ligt een rapportage van PwC, besteld door de Europese Commissie maar voorlopig tot nu komt de EU niet met gevolgtrekkingen. Wellicht passen de resultaten van de rapportage niet?
 •  Ook hier kwam de revisie van het White Paper m.b.t. het spoorvervoer aan de orde.

OTM-leden die meer gedetailleerde informatie wensen kunnen zich melden bij het secretariaat.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1