OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Gelukkig Nieuwjaar en de beste wensen voor 2019

newyear otmBij Nieuwjaarswensen horen een terugblik en een vooruitblik. 2018 was een jaar van zowel vervulde als onvervulde beloften.

Na de weloverwogen beslissing om de Krant van de Verlader stop te zetten beloofde ik contact te houden met onze leden en geïnteresseerden via onze Nieuwsbrief. De Nieuwsbrief zelf heeft niets aan inhoud ingeboet en we zijn erin geslaagd in 2018 bovenop het belangrijke logistieke nieuws te blijven. Zo heeft u daarin gelezen dat we samen met de Haven van Antwerpen verschillende initiatieven hebben genomen en ondersteund om de congestie van de binnenvaart aan te pakken en de nachtlogistiek op de kaart te zetten. Daarnaast hebben we ook verschillende Europese initiatieven onder de aandacht gebracht, zoals de afsluiting van Core, de lancering van het nieuwe mobiliteitspakket en de nieuwe subsidieronde voor logistiek gerelateerde projecten.

De lustrumeditie van Topcoaches 4 Toptalent was zondermeer een grand cru en de nieuwe editie staat reeds volop in de startblokken. Hoewel de sessie over VGM geannuleerd werd en de Dag van de Verlader naar begin 2019 uitgesteld werd, heeft OTM ook in 2018 opnieuw een reeks belangwekkende infosessies georganiseerd of ondersteund, zoals de sessies omtrent ladingbeveiliging, e-CMR en AEO. Maar de grote klapper, waar we met z’n allen bijzonder trots op mogen zijn, is onze eerste Logistieke Hackathon geweest. Dit tweedaagse event mid november heeft duidelijk aangetoond dat OTM gelooft in de toekomst en dat we bereid zijn onszelf te vernieuwen.

In 2018 is samen met de Universiteit van Antwerpen de doorlichting van OTM uitgevoerd. Hieruit is duidelijk gebleken dat OTM een nieuwe weg zal moeten inslaan en zijn ook enkele aanbevelingen geformuleerd over hoe dat zou kunnen. Hier moet het grote werk evenwel nog beginnen, de prioriteit voor de eerste 3 maanden van dit nieuwe jaar. En dat brengt me naadloos bij de vooruitblik.

2019 belooft een scharnierjaar te worden voor OTM. Verder bouwend op de bijzonder succesvolle Hackathon en op Topcoaches 4 Toptalent, zullen we OTM heruitvinden zodat we eind 2019 kunnen zeggen dat we klaar zijn voor de toekomst, voor nog eens 40 jaar van succesvol de verladersbelangen vertolken en verladers samenbrengen. Dit zal enkele grote veranderingen vergen, waarvan ook ik vandaag de draagwijdte nog niet ken, maar met de huidige ploeg ben ik er zeker van dat dit zal lukken.

Tenslotte wil ik iedereen bedanken die in 2018 zich weer met hart en ziel heeft ingezet voor OTM. In de eerste plaats onze bestuurders maar uiteraard ook een dank u aan al onze leden en partners.

Lennart Heip - Voorzitter

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

Xeneta Logo Kl j

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1