OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

1 maart 2010 - O.TM. op het Kabinet Crevits als woordvoerder en gesprekspartner

Overleg op het Kabinet van minister Crevits op 1 maart 2010

Situering van O.T.M. en het logistieke landschap

Logistiek krijgt veel aandacht: politiek, pers

 1. Positieve aandacht: streven naar intelligente draaischijf
  Komt enkel in gespecialiseerde pers
 2. Negatieve aandacht: vervuilende vrachtwagens, files, ongevallen
  Komt in algemene pers 

Logistiek heeft veel deelgebieden:

Focus bij O.T.M. lag oorspronkelijk bij transport, douane en magazijnbeheer maar strekt zich meer en meer uit naar de totale Supply Chain

Vele organisaties zijn actief op het logistieke terrein

 • Vanuit overheden: Flanders Logistics, VIL, POM, ...
 • Vanuit bedrijfsleven: O.T.M., VOKA, VIB
 • Beroepsfederaties: Febetra, VEA, ...

Recente vaststellingen en standpunt O.T.M.

M.b.t. de positieve aandacht

Bij de vele campagnes die Belgische overheden voeren om België als logistiek land bij uitstek op de kaart te zetten, worden zeer vaak alleen de overheden zelf en de dienstverleners betrokken. De Verlader zit vaak slechts op de tweede rij.

De initiatiefnemers zijn zich onvoldoende bewust dat alles wat georganiseerd wordt vroeg of laat zijn uitwerking heeft op de logistieke processen van de verladers.

Verladers hebben vaak kennis in huis die een bijdrage kunnen leveren tot de realisatie van de initiatieven.

O.T.M. zal zich inzetten om steeds op de eerste rij te zitten en daardoor de kloof tussen verladers en initiatiefnemers verkleinen.

Anderzijds laat de Verlader zijn stem te weinig horen tenzij in zijn "one to one" onderhandelingen met zijn dienstverleners. Dit weerspiegelt zich in ons ledenbestand en in de aanwezigheid van Verladers bij evenementen georganiseerd door hierboven vermelde instanties. Verladers laten hun stem niet luid genoeg klinken, alhoewel transport & magazijn toch gauw 5 % tot 10 % van hun kosten vertegenwoordigen.

O.T.M. zal zich blijven inzetten om verladers ervan te overtuigen dat actieve participatie aan het project "Logistieke Draaischijf" in hun eigen belang is.

M.b.t. negatieve aandacht

Minder populaire maatregelen

Milieuproblematiek, schaarse brandstof, slechte wegeninfrastructuur, ... zullen wellicht de overheid dwingen tot minder populaire maatregelen die dan een invloed zullen hebben op de logistieke processen van de verladers.

Hierdoor zal de verlader gedwongen worden om op duurzame en intelligente manier aan logistiek te doen. Ook daarom is het voor de verlader belangrijk om te anticiperen.

O.T.M. anticipeert reeds door zijn project "Duurzame Logistiek".

Versnippering

O.T.M. juicht alle initiatieven die de overheid neemt toe, maar betreurt de versnippering.

Ten eerste zijn de bevoegdheden omtrent de uitbouw van Logistiek gespreid over meerdere kabinetten.

Ten tweede is het enthousiasme van de regionale en/of federale overheid gelukkig besmettelijk wat betekent dat lokale overheden dit alles vertalen naar lokale initiatieven.

Deze verspreide slagorde komt het rendement van de geleverde inspanningen niet ten goede en brengt organisaties zoals O.T.M. in verwarring. Dit is een contradictie met wat logistiek moet zijn, processen waar met een minimum aan duidelijk beschreven processtappen een reproduceerbaar en kwaliteitsvol resultaat bereikt wordt.

O.T.M. wil blijven meewerken aan de realisatie van Vlaanderen als topregio. Tegelijk pleit O.T.M. voor een sterk overlegorgaan met duidelijke bevoegdheden en daarbij horend beslissingsrecht en waarin alle actoren hun plaats hebben. Dus ook die actoren voor wie Logistiek een belangrijke grondstof is; nl. de Verladers.

Actiepunten voor een Vlaamse topregio

Als Vlaanderen die topregio wil worden waar op een intelligente en groene/duurzame manier aan logistiek wordt gedaan, dan moet aan onderstaande punten hard gewerkt worden:

 • Samenwerking tussen alle partijen zonder daarbij de eigenheid van iedere partij te verwaarlozen
 • Vernauwing van de kloof tussen die instanties die het logistieke speelveld uittekenen ((semi-gouvernementele instanties, beroepsfederaties) en de grootste gebruiker van dit speelveld (de verladers die uiteindelijk ook de rekening betalen voor de dienstverlening)
 • Kennisuitwisseling tussen alle actoren en degelijke opleiding (kennisverhoging)

Reeds 30 jaar is O.T.M. actief in het werkveld

Samenwerking wordt steeds gepropageerd. Logistieke opleidingen staan goed aangeschreven. Link onderwijs en industrie met ons paradepaardje "Topcoaches voor Toptalent" met steun van Flanders Logistics. Kennisuitwisseling d.m.v. forum, colloquia en andere events. Kleinere kloof door onze actieve participatie in projecten georganiseerd door andere instanties: VIL, Portilog, Scale-Brucargo.

Actiepunten voor Ministerie M&OW en O.T.M.

Indien het Ministerie tot dezelfde vaststelling komt zoals beschreven in punt 2 en onze standpunten en actiepunten hieromtrent kan erkennen als een bijdrage tot de realisatie van de logistieke topregio, dan kunnen we in een open geest overleggen over een nauwere samenwerking:

 • Meer overleg over logistieke thema's
 • Ter beschikking stellen van middelen mits er doelstellingen tegenover staan.
  cfr. subsidies voor Topcoaches voor Toptalent
 • Gemeenschappelijke campagnes en initiatieven ontwikkelen
 • O.T.M. mandateren om in naam van M&OW te ...
 • O.T.M. engageren als Logistieke consulent. cfr. toespraak van de Minister op 1/12/2009 POM West-Vlaanderen

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1