OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Belangenverdediging

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

O.T.M. richt een schrijven aan Kris Peeters betreffende het debat "Mobiliteit en het belang van logistiek in Vlaanderen" gehouden in Gent op 22 april 2009

Bron: O.T.M. 7 mei 2009

De bevlogen toespraak van de heer Vinck tijdens bovenvermelde bijeenkomst legde sterke nadruk op de noodzaak van goede logistieke opleidingen. Met dit briefje nemen we de vrijheid om u bijgevoegd artikeltje dat in de laatste uitgave van Transport Echo verscheen onder de aandacht te brengen. U zal zien dat wij hier rond reeds actie nemen; Vlaanderen reeds in actie dus ...

Het was een interessante avond. Jammer dat het publiek (waaronder 3 bestuursleden van O.T.M.) niet de kans kreeg om deel te nemen aan het debat. Indien dit wel het geval had geweest dan hadden we zeker volgende overwegingen aangebracht.

O.T.M. neemt actief deel aan veel van de initiatieven die op logistiek vlak worden genomen. De presentaties van J. Coens en A. Denys zijn enkele van de voorbeelden van dergelijke initiatieven. Daarnaast zijn er nog de inspanningen van de logistieke dienstverleners (zoals Katoennatie) die hun diensten aanbieden aan de Verladers (de goederenproducerende industrie m.a.w.). Door deze grote individuele ijver dreigt een grote competitie te ontstaan die zich uiteindelijk kan vertalen naar een prijzenslag. Een prijzenslag die er dan voor zorgt dat we wegdrijven van de oorspronkelijke doelstelling nl. "Slimme Logistiek". De Logistieke Dienstverleners zullen dan wel roepen dat de Verladers grote uitpersers zijn en de Verladers zullen ontevreden zijn met de geleverde kwaliteit etc. ... Enfin, u kent dit soort verhalen wel. O.T.M. wenst dergelijke verhalen te vermijden en wil op intelligente manier aan logistiek doen; d.w.z. werken aan doordachte concepten waarin er een logisch verband is tussen de minimale totale logistieke kosten en de prijzen waaraan deze concepten worden aangeboden. Het vermijden van een "kiekenkot" (zoals Kris Peeters het noemde) en goede opgeleide mensen zijn voor ons noodzakelijke voorwaarden om te komen tot een "slimme draaischijf".

"Slimme draaischijf" dus. Het brede actieplan dat Vlaanderen moet brengen tot deze slimme draaischijf bevat het concept "slimme kilometerheffing"; aldus de publicatie "Vlaanderen in Actie -doorbraken 2020". Het feit dat dit element in één adem wordt genoemd met de andere elementen haalt de kracht uit de boodschap die VIA wil brengen. Immers, in de ogen van de Verladers en

Transportondernemingen bestaan er enkel "domme kilometerheffingen" en ze zullen deze term platweg vertalen als een extra kost die eerst door de transportonderneming en nadien door de

verlader moet betaald worden. Betere communicatie zou een boodschap zijn waaruit blijkt dat: het brede actieplan voldoende elementen moet aanbrengen om toe te laten dat logistieke dienstverleners en hun klanten doordachte logistieke concepten ontwerpen waarin er een logisch verband is tussen de minimale totale logistieke kosten en de prijzen waaraan deze concepten worden aangeboden. De doordachtheid moet dan zo ver reiken dat de "opgelegde kilometerheffing" geneutraliseerd wordt door de vermindering van de kosten die de betrokken partijen zelf in de hand hebben.

Geachte Minister President, geachte heer Vinck dit wilden we even kwijt aan jullie, "Vaandeldragers In Actie" (1)! Uiteraard zijn wij graag bereid om over dit thema en om over onze mogelijke bijdrage tot het realiseren van de VIA-doorbraken van gedachten te wisselen. We beseffen dat in de komende verkiezingsdrukte onze boodschap dreigt minder aandacht te krijgen. Geen nood, we blijven wel op deze nagel hameren.

Met de meeste hoogachting,

Nik Delmeire

Voorzitter O.T.M.

(1): De websites van VIA en Flanderslogistics vermelden geen namen van projectleiders, contactpersonen. Ook dit is voor ons een reden om onze boodschap direct aan u te richten.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1