OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Verladers worden opgeroepen om 'GROEN' te gaan

Bron: Green Freight Europe - Vertaald door Chris Temmerman - okt. 2014Greenfreight

Op de Algemene Vergadering van de Europese Verladersorganisatie ESC, waarin OTM de Belgische verladers vertegenwoordigt, werd OTM-nationaal voorzitter Nik Delmeire geïnstalleerd als nieuwe secretaris-generaal. Meteen legde hij de nadruk op de actiepunten, die hij in de nabije toekomst naar voor wil schuiven.

Samen met de nieuwe Europese Commissie moeten bedrijven ernaar streven hun supply chain 'groen' te maken. Volgens de nieuwe secretaris-generaal is het de hoogste tijd dat bedrijven de CO2-emissies van het goederentransport meten, monitoren en reduceren. Tegelijkertijd moet de nieuwe Europese Commissie de bestaande handelsbarrières tussen de EU-landen terugdringen. Op die manier kan economische groei tot stand komen en kunnen jobs gecreëerd worden.

Groen

Green Freight Europe (GFE) -het belangrijkste programma in de industrie dat bedrijven ondersteunt in het verbeteren van de ecologische prestaties in het goederenvervoer, kan resulteren in CO2-neutraal goederenvervoer- tegen 2050. Volgens Nik Delmeire is essentieel dat de industrie toont dat het een plan heeft om tot succes te komen en dat er een organisatie is die dit aanstuurt. 'Europa kan enkel een CO2-neutraal goederenvervoer realiseren, wanneer er een rapporteringsplatform gecreëerd wordt, waarin resultaten op een gestandaardiseerde wijze kunnen worden weergeven en vergeleken met referentiewaarden, om zo te komen tot verbeteringen. Er bestaat nu zo een platform, GFE, laten we er gebruik van maken.', aldus de secretaris-generaal.

Handelsbarrières

Nik Delmeire voegde er aan toe dat het essentieel is dat de nieuwe Europese Commissie van Jean-Claude Juncker de rode linten binnen de unie elimineert. ESC wenst een één gemaakte Europese transportmarkt met vrijheid van keuze voor bedrijven, die vervoersdiensten wensen aan te schaffen. Verder moet de Europese richtlijn voor maten en gewichten voertuigen van 44 ton toelaten voor internationaal transport. 'Dit kan bijdragen tot een gevoelige daling van de transportkost voor bedrijven en zou eveneens gunstig zijn voor het milieu,' aldus Delmeire. ESC wenst eveneens een centraal Europees meldpunt voor regeringen en bedrijven waarin klachten over supervisie en verschillen in interpretaties van Europese wetgeving worden behandeld.
ESC zal haar plannen voorleggen aan de nieuwe EU-Commissarissen Šefčovič enTimmermans.

Tot slot wil ESC samenwerken met organisaties en beleidsmakers om te komen tot hogere efficiëntie, lagere kosten, grotere veiligheid en een groene Europese supply chain. Daarin kaderen de activiteiten binnen CORE (Consistently Optimized Resilient), een van de grootste Europese onderzoeksprojecten voor innovaties op het vlak van supply chain security.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1