OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

OTM deed zijn zegje op de 'klimaatrondetafel'

klimaatrondetafelBron: OTM – Lennart Heip – 18/10/16

Het klimaatverdrag van Parijs dat onlangs door de EU goedgekeurd werd, omvat erg ambitieuze doelstellingen voor Europa en dus ook voor Vlaanderen. Daarom organiseerden de departementen MOW (mobiliteit en openbare werken) en LNE (lucht, natuur en energie) van de Vlaamse overheid een Klimaatrondetafel waar de deelnemers gevraagd werd na te denken over de maatregelen die nodig zijn om deze ambitie waar te maken.
Drie hoofdthema's kwamen daarbij aan bod, namelijk Mobiliteit, Logistiek en Voertuigen. OTM werd uitgenodigd om de inleiding te verzorgen voor de rondetafel rond Logistiek met als leidmotief de stelling 'Vlaanderen als logistieke draaischijf is te verzoenen met het klimaat'.

Vooraleer de rondetafel zelf van start ging werd plenair de toekomst geschetst van het vervoer door Dhr. Arie Bleijenberg, actief als consultant binnen TNL, de Nederlandse tegenhanger van VIL. Zijn voornaamste bedenkingen zijn dat de meeste maatregelen uit het verleden om mensen uit de wagen te krijgen en capaciteit te delen niet werken. Doorheen de geschiedenis van de mobiliteit heeft de continue stijging van de gemiddelde snelheid nooit geleid tot een daling van de gemiddelde dagelijkse reistijd, die blijft al decennia op 1,1 uur staan, maar altijd tot een stijging van de gemiddeld gereisde afstand. De enige oplossing om vervoer duurzaam te maken is verdichting (in de steden gaan wonen met ook de werkplekken in diezelfde steden) en vergroening van de transportmiddelen.

Als tweede plenaire spreker zette het diensthoofd lucht van het departement verkeer, Mevr. Tania Van Mierlo, de mogelijke scenario's uiteen om de doelstelling van 35% broeikasgasreductie in 2030 t.o.v. 2005 te bereiken. Dit is namelijk het engagement dat de Vlaamse overheid genomen heeft. Het is duidelijk dat dit erg grote inspanningen zal vergen en dat zowel op modusshift als op vergroening van het voertuigenpark ingezet zal moeten worden en dit niet alleen voor personenvervoer maar eveneens voor goederenvervoer.

De rondetafel over logistiek besprak 4 uitdagingen: hoe het aantal voertuigbewegingen reduceren, hoe minder afstand afleggen, hoe minder lege kilometers en tenslotte hoe een modusshift verwezenlijken, uiteraard allemaal in het kader van goederenvervoer? Elk vraagstuk leverde eigen antwoorden op. Zo kwam de werkgroep die zich over de lege kilometers boog tot de conclusie dat poolen van cargo essentieel is, waarbij zowel verladers als vervoerders elkaar voldoende moeten vertrouwen om hun data te delen zodat hun goederen via een physical Internet getransporteerd kunnen worden. De werkgroep die het reduceren van de afgelegde afstand bestudeerde, kwam met het voorstel van een eco mobi label dat consumenten moet toelaten de producten te kiezen die op de meest duurzame manier vervoerd werden.

De dag werd afgesloten met een kort overzicht van alle voorstellen die binnen de 3 groepen geformuleerd werden. Enkele van de meer opmerkelijke voorstellen zijn: 100% emissievrije wagens vanaf 2030, een transmissie die tot 20% brandstof kan besparen. Tenslotte sloot minister Weyts de dag af met een toespraak waarin het engagement genomen is om deze resultaten verder uit te werken en de groep betrokken te houden. Ook OTM blijft zich verder inzetten om de voorstellen verder uit te werken met de bovenvermelde slagzin van de rondetafel Logistiek in het achterhoofd, en onze leden op de hoogte te houden.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

uw logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

uw logo

transportandlogisticsantwerpen1