OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

VECTO – Wat is het en welke impact heeft het op de verlader?

vecto.CO2Bron: Logistiek.nl - Annemiek Jorritsma – 26/06/18

De Europese Unie heeft nieuwe wet- en regelgeving bedacht om CO2 verbruik van zware voertuigen inzichtelijk en meetbaar te maken. Het is de doelstelling, om in 2025 tot 15 procent minder CO2 uitstoot ten opzichte van 2019, te halen. In 2030 wordt die eis verder aangescherpt tot minstens 30 procent minder uitstoot. Wat houden de nieuwe EU-regels, die uit drie stappen bestaan, in? Wat betekent dat voor truckfabrikanten? En voor verladers en logistiek dienstverleners die investeren in wagenparken?
Zware vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor zes procent van de totale uitstoot van broeikasgassen. Reden dat de Europese commissie regels in het leven roept die dit moet gaan tempen. Vanaf 2019 moet daarom voor iedere zware truck het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot worden opgegeven. Aan de hand van een speciaal ontwikkeld rekenprogramma, de zogenoemde Vehicle Energy Consumption Tool (VECTO), wordt het brandstofverbruik en de CO2-uistoot van de totale voertuigcombinatie gemeten en krijgt het een milieulabel mee.

VECTO

Tot nu toe werd er bij trucks gewerkt met Euronormen. Daar wordt afscheid van genomen. VECTO gaat verder, het is mogelijk om de uitstoot van CO2 die samenhangt met het brandstofverbruik, vast te stellen. VECTO meet verschillende parameters van het voertuig zoals aerodynamica, rolweerstand, voertuiggewicht, motorefficiency en het energieverbruik van extra apparatuur, zoals van compressoren voor koelmotoren of een luchtremsysteem. De metingen worden gedaan op basis van een gestandaardiseerde computersimulatie en houden geen rekening met de rijvaardigheid van de chauffeur of andere unieke rijomstandigheden. De waarden moeten daarom vooral worden gezien als richtlijn voor het vergelijken van relatieve verschillen tussen trucks.

Transparantie voor verladers en logistiek dienstverleners

Met VECTO denkt de EU een reële weergave van de uitstoot per voertuigcombinatie te krijgen. Voor verladers wordt het daarmee transparanter om duurzame keuzes te maken als het om het kiezen van transport gaat. Voor logistiek dienstverleners die investeren in hun wagenpark, helpt het bij het maken van de juiste keuzes. De aangegeven waarden zorgen voor meer transparantie en maken het gemakkelijker om offertes van vrachtwagenfabrikanten te vergelijken. De waarden geven wegvervoerders meer inzicht in hoe factoren als luchtweerstand en rolweerstand invloed hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Drie stappen

De ontwikkeling van de nieuwe EU-wetgeving ter bestrijding van CO2-uitstoot bestaat uit drie stappen:

 1. Certificering
  De eerste stap is per 1 januari 2019 van kracht. Dan moeten alle truckfabrikanten de waarden voor CO2-uitstoot en brandstofverbruik aan de hand van VECTO opgeven voor nieuw geproduceerde vrachtwagens.
 2. Monitoren en rapportages
  Truckfabrikanten moeten de CO2-certificering rapporteren aan de EU, die dit gaan publiceren op een openbare website. Dit wordt zoals het nu staat van kracht in februari 2020.
 3. Limietwaarden
  De derde stap is de introductie van limietwaarden waarin ook de CO2-data van trailers wordt meegenomen. Dit gaat vooralsnog in per 2025 voor trucks en later voor trailers.
  Monitoren en rapporteren
  Naast de methodiek van meten en certificeren door VECTO zijn er ook afspraken gemaakt over het monitoren en rapporteren van CO2-emisssies. Dit houdt in dat EU lidstaten de CO2-emissies van nieuw geregistreerde trucks, bussen en trailers per kalenderjaar gaan monitoren en rapporteren. Dit betekent dat voertuigproducenten de CO2-certificering op basis van VECTO van alle nieuw verkochte voertuigen ook per kalenderjaar moeten bijhouden. De Europese Commissie maakt de rapportage publiekelijk via haar European Environment Agency.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1