OTM Belgian Shippers' Council

beeld met logos Hackathon2 1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Modal shift in Gent

Bron : POM Oost Vlaandern – 27/06/18leopoldskazerne

Modal shift: Gent alweer voorbeeld Op de campus Henleykaai in Gent bouwt de Provincie Oost-Vlaanderen een nieuwe sporthal en klasruimten. Om de hinder van het vrachtverkeer dat de bouwmaterialen aan- en afvoert nog meer te beperken, gebeurt een deel van de werflogistiek over water.
Omdat het de ambitie is van de Provincie Oost-Vlaanderen om in 2050 volledig klimaatgezond te zijn is het evident dat de Provincie deelneemt aan het transport van bouwmaterialen over water.
Bovendien wil de POM Oost-Vlaanderen een voortrekkersrol spelen bij de realisatie van ‘Logistiek 2.0′, wat staat voor de logistiek van de toekomst. Een logistiek die zoekt naar innovatieve concepten en duurzame, nieuwe, toekomstgerichte modellen. Een slimme logistiek die kenniselementen implementeert in de logistieke keten. Ook daarom past dit project perfect binnen de doelstellingen van de Provincie. Dit waterwerftransport is immers een logistiek verhaal, meer bepaald een schoolvoorbeeld van ‘modal shift’: het verschuiven van goederenstromen van de weg naar spoor of binnenvaart.

Transport over water past in Gents Mobiliteitsplan

Met meer transport over het water, ontlasten we onze wegen en woonstraten, maken we de stad veiliger voor fietsers en voetgangers en zorgen we voor minder hinder voor de omwonenden. De Stad Gent kiest in haar mobiliteitsbeleid resoluut voor een verkeersveilige en leefbare stad voor iedereen, die tegelijkertijd vlot bereikbaar blijft. Het drukke verkeer brengt files en ongevallen met zich mee en dus is er een overstap nodig naar andere, duurzamere vervoersmodi. Het Circulatieplan heeft aan die doelstelling al een grote bijdrage geleverd, maar ook voor het vrachtvervoer ligt er nog een groot potentieel.

De Vlaamse Waterweg volmondig partner om zwaar verkeer uit stadskernen te houden

De Vlaamse Waterweg nv wil transport via de waterweg stimuleren en heeft de ambitie om de rol van de binnenvaart in de logistieke keten beduidend te versterken in het belang van een bereikbaar en mobiel Vlaanderen. De binnenvaart is duurzaam, veilig, mobiliteitsbewust en geschikt voor allerlei tonnages en producten of materialen.
De Vlaamse Waterweg nv bouwt de waterwegen toekomstgericht uit om de voorspelde groei probleemloos en veilig op te vangen. Daarnaast investeert het ook voortdurend in innovatieve vervoers- en overslagconcepten. Dat manifesteert zich onder andere in een groeiend vervoer van gepalletiseerde goederen en afgewerkte producten, in projecten van stedelijke distributie en in creatieve belevering van bouwwerven via het water, zoals hier bij de Henleykaai.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019