OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

LEZ – ook al boetes opgelopen?

LEZ zoneBron: Vlaanderen.be - 15/02/19

Steeds meer steden en gemeenten in België voeren een lage-emissiezone in. Mag uw voertuig nog binnen of niet?
Wij hebben het zelf aan de lijve ondervonden. Een boete omwille van het rijden in een lage emissiezone. Deze zones zijn niet steeds goed aangeduid dus geven wij u graag nog eens een overzicht van deze zones.
Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze te veel schadelijke stoffen uitstoten. Als u een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijgt u een boete.
Bij het Departement Omgeving vindt u meer info over het wat en waarom van de lage-emissiezones in Vlaanderen

Waar en wanneer?

Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden (zie beeld), en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing. Elke stad of gemeente beslist zelf waar er een LEZ komt en vanaf wanneer.

 • Sinds februari 2017: Antwerpen
 • Vanaf 2020: Gent
 • Ten vroegste vanaf 2021: Mechelen en Willebroek.

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er sinds 1 januari 2018 een LEZ.

Algemene toegangsregels in Vlaanderen

De categorie en de euronorm van uw voertuig bepalen of u wel of niet een LEZ in mag rijden. De voertuigcategorie en de euronorm staan vermeld op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.
Categorie : De toegangsregels gelden enkel voor voertuigen van de categorieën M, N en T die op diesel, benzine of aardgas rijden. Het gaat hierbij om:

 • personenwagens (categorie M1)
 • bussen en autocars (categorie M2 of M3)
 • kampeerwagens (categorie M1, M2 of M3)
 • bestelwagens (categorie N1)
 • vrachtwagens (categorie N2 of N3)
 • landbouw- of bosbouwvoertuigen (categorie T)

Euronorm

De euronorm is een Europese milieustandaard voor voertuigen. Hoe hoger de euronorm van uw voertuig, hoe milieuvriendelijker uw wagen is. Op de website van het Departement Omgeving vindt u een overzicht van de toegangsvoorwaarden per euronorm.

 • Als er geen informatie beschikbaar is over de euronorm, dan bepaalt de datum van de eerste inschrijving of u wel of niet in een LEZ mag rijden. U vindt deze datum op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig. Bekijk per voertuigcategorie de verschillende data van eerste inschrijving en de bijhorende euronorm.
 • Dieselvoertuigen met euronorm 3 zijn tot 2020 alleen toegelaten tot een LEZ als ze een roetfilter hebben. De Vlaamse overheid geeft een premie aan voertuigeigenaars die een half-open roetfilter installeren in hun dieselauto of dieselbestelwagen.
  De toelatingsvoorwaarden zullen in 2020, en daarna in 2025, strenger worden. Een stad of gemeente kan zelf beslissen of een niet toegelaten voertuig onder voorwaarden (bv. na registratie of tegen betaling) toch toegang krijgt tot hun LEZ.

Uitzonderingen op de toegangsregels

Deze voertuigen zijn altijd toegelaten tot een LEZ:

 •  Alle andere voertuigcategorieën dan M, N en T (bv. bromfietsen of moto's) zijn onvoorwaardelijk toegelaten in een LEZ.
 •  Elektrische voertuigen, plug-in hybride voertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 g/km en voertuigen die met waterstof worden aangedreven zijn altijd toegelaten, ongeacht hun euronorm.
 •  Prioritaire voertuigen (vb. ambulances, politie, brandweer, ...)
 •  Voertuigen die vergunde uitzonderlijke transporten uitvoeren
 •  Voertuigen van de Krijgsmacht

Toegelaten na registratie:

 •  Voertuigen die gebruikt worden door of voor personen met een handicap. Hiervoor moet minstens aan 1 van deze voorwaarden voldaan zijn:
  o de eigenaar van het voertuig of een persoon die op hetzelfde adres is gedomicilieerd heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
  o het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en heeft daarvoor een goedkeuring die is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en de eigenaar of een persoon die op hetzelfde adres gedomicilieerd is beschikt over een speciale parkeerkaart voor personen met een handicap
  o het voertuig is aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en wordt ingezet voor de diensten aangepast vervoer
  o het voertuig is uitgerust met een rolstoellift.

Lokale toegangsregels

Huidige LEZ
Antwerpen is momenteel de enige Vlaamse stad met een LEZ. Bekijk de voorwaarden om toegang te krijgen tot de Antwerpse LEZ.

Toegang tot de LEZ in Antwerpen
• Voorwaarden en registratie

Toekomstige LEZ
2020
Gent: Op de website van de stad Gent vindt u de recentste informatie over de lage-emissiezone in Gent (externe website).
2021
Mechelen en Willebroek: Op de website van de stad Mechelen vindt u de recentste informatie over de lage-emissiezone in Mechelen en Willebroek (externe website).
Toegangsregels in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest
Sinds 1 januari 2018 is bijna het hele Brusselse gewest een LEZ. De toegangsregels van de LEZ in Brussel lopen niet volledig gelijk met de Vlaamse regels omdat de LEZ-regelgeving een gewestelijke bevoegdheid is.

Toegang tot de LEZ in Brussel
• Voorwaarden en uitzonderingen

Meer informatie

• Departement Omgeving - Lage-emissiezones (LEZ)

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1