OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Haven

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Wat als?

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 15/03/13 haven.antwerpen

Wat als de nieuwe Raad van Bestuur van de Antwerpse haven het voorstel van het havenbestuur niet volgt en wat als Fernand Huts zijn juridische veldslag zal doorzetten? Zullen verladers die gebruik maken van het Deurganckdok dan mogelijk worden geconfronteerd met tariefsverhogingen?

Om met Fernand Huts te beginnen. Al enige tijd verzet hij zich tegen niet geïnde tonnageboetes door het havenbestuur. Vastgelegde volumetoezeggingen door PSA en Antwerp Gateway in het Deurganckdok, die bij niet-naleving zouden worden beboet, blijken vanaf 2008 niet behaald te zijn. De boetes die daaruit ontstonden, tot nu toe voor een totaalbedrag van 68 miljoen euro, zijn niet gefactureerd. Huts diende daartoe eind verleden jaar al een klacht in bij de Europese Mededingingsautoriteit en dagvaardde hij kortgeleden de Vlaamse regering en Vlaamse havencommissaris. Nu dreigt hij met een rechtszaak die de huurovereenkomst voor de kaaien zou kunnen vernietigen. In feite ligt hij eigenlijk in de clinch met het havenbestuur.
Gemeentelijk havenbedrijf en havenschepen Marc Van Peel stellen nu een gewijzigde berekeningsmethode voor aan het nagelnieuwe havenbestuur, die voor het grootste gedeelte uit Antwerpse gemeenteraadsleden bestaat, waardoor de boetes tot bijna 14 miljoen euro worden teruggebracht; 9,5 miljoen voor PSA en 4 miljoen voor Antwerp Gateway. Over een goede twee weken zal daarover een besluit worden genomen en de vraag is dan of Fernand Huts nog voortgezette stappen zal zetten.
In ieder geval kan OTM zich niet voorstellen of beter gezegd ermee instemmen dat, welke financiële aderlating dan ook door de terminaloperators, zou worden verhaald op de gebruikers. Mindervolumes, zij het inkomend of uitgaand, horen in het business scenario in de vorm van een risicoanalyse en daar kan vroegtijdig op geanticipeerd worden. Het idee, om na 5 jaar, als compensatie voor de boetes, plotseling met een schoksgewijze opwaartse tariefsverhoging te worden geconfronteerd lijkt ons een te zwaar te verteren gerecht.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1