OTM Belgian Shippers' Council

logistieke opleidingen1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Haven

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Importer Control System - april 2010

Import Control System

Zoals ECS (Export Control System) heeft ICS (Import Controle System) tot doel de veiligheid in de EU te verhogen.
Terwijl ECS de veiligheidselementen controleert en de risicoanalyse uitvoert alvorens de goederen de EU verlaten, doet ICS nagenoeg hetzelfde maar op een ander moment, nml. voordat de goederen in de EU binnenkomen. Alvorens de goederen de buitengrens van de EU overschrijden moet de vervoerder de veiligheidselementen aan de douaneadministratie van de lidstaat van ingang melden. Aangezien België aan de buitengrens van de EU enkel havens en luchthavens bezit beperken we ons hier tot de zeehavens.

'As is'

Op dit ogenblik geeft de scheepsagent met de elektronische vrachtlijst 126E, via de elektronische goederencomptabiliteit Antwerpen, Gent, of Zeebrugge, alle goederen aan die in de haven gelost worden. Van die vrachtlijst wordt verder afgeschreven om de goederen een definitieve douanebestemming te geven zoals import, transit, of opslag in een entrepot.

'To be'

Buiten de toevoeging van enkele velden voor de statistiek met als doel het uitschakelen van het statistiekexemplaar van de Benelux 20 blijft de huidige functionaliteit van de vrachtlijst 126E via de goederencomptabiliteit in zijn geheel behouden. Er komt enkel en alleen voor de scheepsagenten die schepen in de vaart hebben waarbij Antwerpen de eerste aanloophaven in de EU kan zijn een declaratie bij, nml. de ENS of Entry Summary Declaration. De ENS moet de veiligheidelementen van de bijlage 30 A van de Ver. 1875 en haar bijwerkingen vermelden. Het handelt om een 30-tal data-elementen. Het merendeel van de elementen komt al voor in de 126E (Cuscar) declaratie. De ENS moet alle goederen bevatten die zich aan boord van het schip bevinden. Dus niet enkel de goederen die in de eerste aanloophaven gelost worden, maar alle goederen die zich aan boord bevinden. De ENS moet aan de administratie toekomen tussen 24 uur voor het aan boord nemen tot korte tijd voor aankomst van de goederen aan de EU grens, en dit afhankelijk van het soort trafiek en de vervoersoort.

Een pragmatische aanpak

Wat kan de optimale aanpak zijn om te voldoen aan de wetgeving zonder in (zware) investeringen te moeten vervallen ?

Iedere scheepsagent heeft voor de schepen die hij in zijn haven(s) behandelt al een geïnformatiseerde oplossing voor de 'declaration for temporary storage'. Dit is de declaratie te vergelijken met de 126E (Cuscar) Goederen-comptabiliteit declaratie in België of de Generale Verklaring in Nederland. Ik ga ervan uit dat deze declaraties via een lokale provider verlopen.
De gegevens die in die declaratie worden opgenomen komen uit het manifest. Indien er een bijkomende declaratie zou moeten gemaakt worden zoals de ENS, die bijna dezelfde gegevens bevat, lijkt het mij logisch in eerste instantie mij tot mijn lokale provider voor een oplossing te wenden. Blijft natuurlijk over dat de ENS declaratie de volledige lading moet bevatten. Dat zou ik afdekken door in voorkomend geval de manifesten van alle EU-loshavens te gebruiken voor het (automatisch) opvullen van de declaratie. Tenslotte blijft er het tijdstip van aangifte dat bij deep-sea containers 24 uur voor de belading aan boord moet gebeuren. Dat kan ik door de manifestgegevens op tijd door te krijgen. In feit is dit geen andere situatie dan wat er nu nodig is wanneer containers vanuit Europa naar de US worden verstuurd. Wij begrijpen van operatoren dat containers waarvan de gegevens niet bekend zijn 24 uur voor aanboordname, niet verscheept worden. Voor andere lading (dus alles behalve deep-sea containers) is de termijn bepaald op 4 uur voor aankomst van het schip in de eerste aanloophaven van de EU, met uitzondering van de short-sea shipping. Daar is de vooraanmelding bepaald op 2 uur voor aankomst in de eerste aanloophaven van de EU.

Uit het voorgaande blijkt dat vooral zal rekening gehouden moeten worden met een organisatorische impact eerder dan investeringen in bijkomende software.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogisticsantwerpen1