OTM Belgian Shippers' Council

beeld met logos Hackathon2 1

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Haven

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Jan Blomme nieuwe gewestelijke havencommissaris, een interview

Bron: MOW – Vlaamse Havendag – 04/09/15vlaamsehavendag2015

Een maand geleden heeft gewestelijk havencommissaris Toon Colpaert de scepter doorgegeven aan Jan Blomme. De gewestelijke havencommissaris is de link tussen de Vlaamse zeehavens en ziet toe op hun goede werking. De nieuwe havencommissaris is ten slotte een bruggenbouwer.
Meer dan ooit zelfs. Jan Blomme heeft van minister Weyts de expliciete opdracht gekregen om nog meer dan vroeger in te zetten op de samenwerking tussen de Vlaamse havens. Tijd voor een goed gesprek met de kersverse ‘bruggenbouwer’.
Op zondag 20 september 2015 vindt de vierde Vlaamse Havendag plaats. Waar komt die Havendag vandaan, waarom is die nodig en wie is hierbij betrokken?

Mijnheer Blomme, Wij zouden u allereerst willen feliciteren met deze nieuwe uitdaging!

Jan Blomme: Dank u wel! Uitdaging, je zegt het. Maar eentje waar ik erg graag de tanden in wil zetten. De havenwereld is altijd mijn natuurlijke biotoop geweest, zowel in theorie als in praktijk, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat ik nu samen met de Vlaamse havens mag werken om onze havenregio nog competitiever te maken voelt aan als een bekroning én een beloning.
De wereld staat niet stil. En dus verandert ook het havenlandschap. Hoe staat het met onze
havens? Tot voor kort zette het havenbeleid erg in op infrastructuurwerken. Dat blijft nog altijd zeer belangrijk, maar we moeten nu vooral mikken op een flexibele, veerkrachtige en adaptieve omgeving. Met een flexibele planning kan je onomkeerbare beslissingen vermijden, bijvoorbeeld door bij de bouw van terminals, kaaimuren of sluizen meer te faseren en rekening te houden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen van nieuwe scheepstypes. Zo kan je beter inspelen op marktwijzigingen. Door industrieën en diensten aan te trekken die de waardeketen vervolledigen kan je bovendien de kwetsbaarheid van een haven serieus terugdringen.
Hoe wilt u het verschil maken?
Als havencommissaris moet ik vooral faciliteren en coördineren waar nodig. In die context wil ik eerst verder bouwen op het werk van mijn voorganger Toon Colpaert. En natuurlijk op de vele initiatieven die al lopen maar soms onvoldoende bekend zijn. Dat zijn veelal niet-commerciële samenwerkingsverbanden tussen de Vlaamse havens, onder meer op het vlak van milieubeleid, veiligheid en mobiliteit. Een belangrijke remmende factor is de grote fragmentatie van het havenlandschap en het ontbreken van gezamenlijke projecten die voor alle partijen een win betekenen. Daartoe is het cruciaal dat het initiatief vanuit de havens zelf wordt gedragen en er een gemeenschappelijke havenvisie op Vlaams niveau is. Ik zal me inzetten op het behoud en de versterking van de concurrentiekracht van onze havens, in nauw overleg met alle spelers in het Vlaamse havenlandschap. Tegelijkertijd kunnen we van de gelegenheid gebruik maken om de economische en maatschappelijke betekenis van onze havens te herdenken. Uit een ander vaatje tappen kan nuttige perspectieven opleveren.
Welke kansen ziet u voor de toekomst?
Met de nakende opening van de terminals op de tweede Maasvlakte neemt de competitie met Rotterdam toe. De Vlaamse havens hebben er belang bij om na te gaan in welke mate sommige vormen van samenwerking hun positie kunnen versterken. Ook de ontwikkeling van een gemeenschappelijke achterlandlogistiek zou het spoorvervoer naar bestemmingen in Duitsland en Centraal-Europa een sterke impuls kunnen geven.
Hoe ziet u Flanders Port Area - het samenwerkingsverband van en voor de havens - evolueren?
Flanders Port Area slaagde erin een aantal vormen van samenwerking op te starten die resulteerden in succesvolle initiatieven. Zie bijvoorbeeld het Cargo Community Platform (CCS) waarbij de Vlaamse havens onder impuls van Antwerpen een aantal gezamenlijke haven-ICT toepassingen hebben ontwikkeld en geïmplementeerd.
Er mag wel meer focus worden gelegd op projecten die de competitiviteit van de Vlaamse havens onmiddellijk versterken. En dan is er natuurlijk de organisatie van de Havendag, de vierde editie en stilaan cultureel erfgoed van Flanders Port Area. Wat mij vaak opvalt is dat de haven nog altijd een grote onbekende is. Zo krijg je clichébeelden die haaks staan op wat er nu echt allemaal gaande is. En dat is heel wat. Ik zou iedereen dan ook willen uitnodigen om de fascinerende en verscheiden wereld van de havens in Vlaanderen te komen ontdekken.

CV Wie is Jan Blomme?

Jan Blomme startte zijn loopbaan in de havensector in 1993 bij het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen.
Hij groeide er door van wetenschappelijk medewerker tot afdelingshoofd Studie & Ontwikkeling en afdelingshoofd Intermodaliteit en Achterland. Sinds 2014 was hij CEO van Port of Antwerp International. Deze rollen maakten hem vertrouwd met de vereisten voor de functie van havencommisaris.
Jan Blomme (58) is licentiaat moderne geschiedenis, Master of Arts (VSA) en doctor in de Letteren en Wijsbegeerte (economische geschiedenis). Sinds 2004 is hij ook gastdocent haveneconomie aan de Universiteit Antwerpen.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019