OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Internationale handel & douane

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

EKAER - Nieuwe regelgeving voor exporten naar Hongarije

hongarije-vlagBron: OTM - Chris Temmerman - 30/01/15

EKAER staat voor 'Electronic Road Transportation Control System'. Sinds 1 januari 2015 is in Hongarije het EKAER-systeem in voege. Verladers, die goederen naar Hongarije exporteren doen er goed aan zich goed te informeren en duidelijke afspraken te maken met hun klanten en logistieke dienstverleners.

Waarover gaat het?

Via dit systeem wil de Hongaarse overheid elk product, dat naar Hongarije ingevoerd wordt, kunnen traceren. Daarmee wil de Hongaarse overheid vermijden dat goederen in Hongarije op de markt komen, die niet voorafgaandelijk werden gemeld bij de NAV, de Hongaarse Tax & Customs Authority. Met dit systeem wil de Hongaarse overheid de strijd aangaan tegen corruptie en illegale economie.

Het EKAER-systeem beoogt dus het toezicht of het vervullen van de BTW-verplichtingen voor intra-communautair goederenverkeer, in de eerste plaats via wegvervoer.

Voor wie en wat geldt deze meldingsplicht?

De 'BTW-plichtige' is verantwoordelijk voor het inbrengen van de gegevens voor goederen vervoerd over de weg met voertuigen van meer dan 3,5 ton. Op basis van die gegevens zal een EKAER-nummer toegekend worden. In geval van gevaargoed geldt een speciale regeling. De meldingsplicht geldt voor de transporten begonnen op of na 1 januari 2015.
Het is afhankelijk van de omstandigheden welke partij de verplichting heeft het EKAER in te vullen. De geadresseerde moet het vervoer melden wanneer de goederen vanuit een EU-lidstaat worden vervoerd naar Hongarije. De afzender moet het vervoer melden als de goederen worden vervoerd van Hongarije naar een andere lidstaat van de EU en eveneens in het geval van binnenlandse leveringen.

Reikwijdte van de wet

Zoals hierboven vermeld, is de reikwijdte beperkt tot goederen waarbij een intracommunautaire transactie wordt verricht (dus vrije goederen en dus niet voor douanegoederen), welke over de weg van en naar Hongarije worden vervoerd.
Andere modaliteiten zoals rail en luchtvervoer vallen tevens buiten het toepassingsgebied van deze wet en de daarbij behorende meldingsplicht.

Gevolgen niet-naleving

Indien de procedure niet wordt nageleefd is de Hongaarse 'btw-verantwoordelijke' verantwoordelijk. Deze partij riskeert een boete van 40% van de waarde van de goederen en/of de betreffende goederen kunnen in beslag worden genomen.

We gaan nog verder in op dit EKEAR-systeem, dit deel is enkel toegankelijk voor onze leden.
Hierin geeft OTM u nog volgende informatie:

  • Welke gegevens dienen de geadresseerde of de ontvanger de melden voorafgaand aan het wegtransport
  • Toezicht op de transactie en het vervoer
  • Meer informatie rond het EKAER-nummer
  • Welke sancties hangen je boven het hoofd

Ja, ik ben lid en lees verder (eerst inloggen links op de webpagina aub en dan deze link klikken)

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1