OTM Belgian Shippers' Council

hackathon logo 2020

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Douane update Zekerheidsstelling voor douanevergunningen - dienstverleners

douane customsBron: Nationaal Forum douane & accijnzen - 08/05/19

Algemeen principe van zekerheidsstelling- De zekerheid van een douanevergunning moet de invoerrechten en andere heffingen dekken.
Er zijn echter twee uitzonderingen en we geven hierna graag een woordje uitleg bij de twee uitzonderingen : Geen btw-borg voor eigenaars van goederen en geen btw-borg voor dienstverleners. Een woordje uitleg.

Uitzondering1: geen btw-borg voor eigenaars van goederen

De Algemene Administratie van de Fiscaliteit staat toe dat er geen btw-borg vereist is voor de plaatsing van de goederen onder een douaneregeling als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • De titularis van de douanevergunning kan, bij uitslag uit de douaneregeling met inverbruikstelling, optreden als btw-geadresseerde (bvb. als eigenaar of verkrijger van de goederen);
  • De titularis van de douanevergunning is houder van de vergunning om de bij invoer verschuldigde btw te verleggen naar zijn btw-aangifte (ET14.000-vergunning).

Uitzondering2: geen btw-borg voor dienstverleners

Bovenstaande uitzondering wordt uitgebreid tot dienstverleners als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De dienstverlener, houder van een douanevergunning andere dan voor douanevervoer:

a) Houder van een AEO-C-vergunning is en;

b) In staat is om aan te geven wie eigenaar is van de goederen op het moment van de inverbruikstelling.

  1. 2. De eigenaar van de goederen moet op het moment van de inverbruikstelling:

a) ofwel zelf houder zijn van een ET14.000-vergunning uitgereikt op een individueel btw-nummer (incl. individuele vertegenwoordiging);

b) ofwel, indien hij niet over een individueel btw-nummer beschikt (niet in België gevestigde personen), beroep doen op het globaal btw-nummer met beginkenmerk BE796.5 waaraan een ET14.000-vergunning is uitgereikt, van de titularis van de douanevergunning.

In de praktijk

Om de vrijstelling van btw-borg voor dienstverleners toe te staan moet de douanevergunning worden gesplitst, dat wil zeggen:

  • een vergunning voor de klanten die niet over een vergunning ET.14.000 beschikken
  • en een vergunning voor de onder 2a) hierboven vermelde klanten (identificatie van de klant en zijn ET14.000-vergunningsnummer) + de onder 2b) hierboven vermelde klanten waarvoor de houder van de douanevergunning zich engageert om hen bij inverbruikstelling te vertegenwoordigen met zijn globaal btw-nummer BE796.5 waaraan een ET14.000-vergunning is uitgereikt.

Alleen in het laatste geval wordt bij de berekening van het bedrag van zekerheid geen rekening gehouden met de btw.

O.T.M Partners

nwLogoPortOfAntwerp

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

uw logo

get logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

transportandlogistics2019