OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Internationale handel & douane

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

ICS: Import Control System

Bron: Stream Software -december 2010

Fase 1 : klaar tegen 1/1/2011.

Praktische mogelijkheden en beperkingen Deze info richt zich voornamelijk tot de maritieme gebruikers.

Praktische mogelijkheden en beperking

Op 20 april 2010 werd de eerste MRN in het kader van ICS ontvangen en inmiddels zijn er een kleine 200 testberichten verstuurd. Uit de resultaten van de testen zijn een aantal mogelijkheden en beperkingen  van het systeem aangetoond.

Mogelijkheden

Zoals de E.U. toelicht staat het de aangever vrij de ENS berichten per B/L, per container,of per manifest in te sturen.  M.a.w. :
Per B/L stuur je één bericht per B/L en krijg je één MRN per B/L.
Per container stuur je één bericht per container en krijg je één MRN per container.
Per manifest stuur je meer dan één B/L in één bericht en krijg je één MRN terug voor de doorgestuurde B/L’s samen.

Beperkingen

Om een MRN te bekomen heeft de aangever de volgende opties in verband met de in te sturen partijen ingevolge de geïmplementeerde logische controles van de Europese Commissie:
  1. Mogelijkheid 1
Ofwel stuurt men een B/L in met een Consignee, maar dan mag geen Notify worden meegegeven.  Geeft men toch een Notify mee krijgt men een foutmelding.
  1. Mogelijkheid 2
Ofwel stuurt men een B/L in met een Notify, maar dan mag de Consignee niet worden ingevuld en moet er in minimum één van de goederenitems de code 10600 voor ‘negotiable B/L to order blank endorsed’ worden meegegeven.
Doet men het niet op deze manier dan krijgt men een foutmelding.
  1. Mogelijkheid 3
Ofwel stuurt men een B/L in zonder Consignee en zonder Notify en ontvangt men ook een MRN. Dat wordt ook aanvaard.
Wat niet kan is een B/L insturen met de Consignee en de Notify gegevens allebei ingevuld. Dan krijgt men een foutmelding. Dat wordt niet aanvaard.
De shipper (Consignor) moet wel altijd worden ingevuld.
Dezelfde regels gelden ook wanneer men een manifest instuurt met meerdere B/L’s, met dien verstande dat één bericht slechts één van de drie gevallen mag bevatten.
M.a.w. één bericht met alle B/L’ s met enkel de Consignees ingevuld en een ander bericht met enkel de Notify’s ingevuld, of een bericht met geen van beiden ingevuld. De Shipper moet altijd worden ingevuld.
De manier van werken is het gevolg van de ingebouwde controles in de centrale computer in Brussel, zoals ze door de Europese Commissie zijn beschreven in hun specificaties en opgelegd aan de lidstaten.

De verplichtingen

Vanaf 1 januari 2011 wordt de nieuwe douaneregelgeving van kracht waardoor het voor carriers verplicht wordt een pre-notificatie aangifte (ENS of Entry Summary declaration) in te sturen.
Naar wij begrijpen uit doorgaans goed ingelichte bron zouden een aantal van de lidstaten niet klaar zijn om de berichten te ontvangen.
Om concurrentievervalsing te vermijden zouden de lidstaten, waar de verplichting dan wel geldt, geen sancties mogen opleggen aan de aangevers die vanaf 1 januari (nog) geen aangiften insturen.
Hierrond wordt nog voor nieuwjaar een officiële communicatie verwacht.
Het gaat om een nieuwe en bijkomende aangifte. De aangiften voor Goederen-comptabiliteit (GCA/G/Z/B) blijven onveranderd behouden.
De pre-notificatie aangifte dient ingestuurd te worden aan de douanediensten van de EU-lidstaat, waar de eerste aanloophaven van het schip zich bevindt.
De pre-notificatie aangifte dient de volledige lading van het schip te omvatten.
De pre-notificatie aangifte moet ingestuurd worden ten laatste:
- Gecontaineriseerde maritieme lading (deep-sea containers), ten laatste 24 uur voor lading in de repectievelijke haven(s) van vertrek.
- Bulk & break bulk maritieme lading, m.a.w. conventionele lading, ten laatste 4 uur voor aankomst in de eerste aanloophaven van de gemeenschap.
- Voor short-sea container-verbindingen geldt eveneens de 4 uur regel.
- Voor andere vervoerswijzen gelden dezelfde en/of latere tijdstippen van insturing.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1