OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

OTM aanwezig bij interactieve studiedag Stadsdistributie

Bron: OTM - Yvan Raes - 05/03/13 logo via

Op dinsdag 26/02/2013 organiseerde het Vlaamse ontwikkelingsproject VIA (Vlaanderen in Actie) in Brugge een studiedag over stadsdistributie. Minister Crevits gaf in haar openingswoord als uitgangspunt mee dat Vlaanderen gezien kan worden als een grote stad waar distributie en leefbaarheid eigenlijk niet goed samengaan. Betrokken verladers hebben echter baat bij een effectieve stadsdistributie als bijna laatste schakel naar de consument.

Ook Europa heeft in het nieuwe witboek een verhoogde aandacht op de stadsdistributie gelegd en de doelstellingen verscherpt. Zo wil Europa dat tegen 2030 de stedelijke distributie CO2 vrij is. Om deze doelstelling te verwezenlijken heeft Vlaanderen 4 aandachtspunten gecreëerd.
- Het bevorderen van slimme stedelijke distributie door samenwerking en kennisverwerving.
- Het stadsdistributieproject PIEK project krijgt een opvolger: PIEK 2. Een nieuwe brochure "Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen" geeft 15 mogelijke maatregelen ten behoeve van steden en gemeenten op.
- Het verbeteren van de stadsdistributiedata zodat de steden en gemeenten ruime informatie kunnen krijgen en zodoende een beter inzicht kunnen krijgen om deze specifieke logistieke stromen beter te kunnen sturen.
- Een kader creëren binnen het Vlaamse mobiliteitsplan voor logistieke, stedelijke distributie


Christa Sys van het 'steunpunt goederen en personenvervoer' een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en de universiteit van Antwerpen, gaf de resultaten mee van een onderzoek over de impact van de door de gemeenten opgelegde venstertijden. Hier onthouden we dat er geen overeenstemming is tussen de venstertijden in de verschillende steden wat de planning voor de vervoerder sterk bemoeilijkt. Dit heeft ook als gevolg dat de vrachtwagens slechter beladen kunnen worden en er dus meer kilometers gereden worden in de randgebieden. Zie voor deze studie: http://www.vvsg.be/economie_en_werk/economie/detailhandel/stedelijke_distributie/Documents/20120120_Venstertijden_Steunpunt_studie_DEF.pdf

Monique Van Wortel van de Europese Commissie sprak nog over de uitdagingen en het belang dat Europa hecht aan de stedelijke mobiliteit. Het werkplan 'stedelijke mobiliteit' zal aandacht geven en maatregelen nemen voor het verbeteren van het milieu en de mobiliteit m.b.t. personenvervoer, parkeerbeleidfietsen, voetgangers en vrachtvervoer.
Haar conclusie was dat de Commissie meent dat er behoefte is aan meer harmonisering van de beleidsplannen en er moet dringend meer uniformiteit komen in de regelgeving in de verschillende landen en steden. Zie hiervoor ook : http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/consultations/2012-12-10-urban-dimension_en.htm

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1