OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Revisie EU-richtlijn maten en gewichten bevat belangrijke onderdelen voor verladers

Bron: OTM - Willem Buitenkamp - 19/04/13

De, ondertussen al veel besproken, revisie van EU-richtlijn 96/53 die afgelopen maandag door transportcommissaris Siim Kallas werd voorgesteld, bevat een aantal elementen die van belang kunnen zijn voor de verladers. Uiteraard de gehele richtlijn van belang omdat die in direct verband met het transport van onze goederen staat, maar sommige wijzigingen vragen extra aandacht, mocht de revisie ongewijzigd door Parlement en Raad worden aanvaard.

  • Belangrijk is het feit dat ecocombi’s voortaan grensoverschrijdend verkeer mogen uitvoeren tussen twee buurstaten wanneer die beide dit type voertuig op hun grondgebied toelaten.
  • Er zal, zoals het er nu uitziet, ongeveer een meter aan de voorzijde van de cabine van de vrachtwagen bij mogen en ook aan de achterzijde van de trailer. Dit om de aerodynamiek te verbeteren waardoor er zuiniger gereden kan worden, maar ook de veiligheid wordt vergroot. Een werkgroep zal zich over de definitieve extra lengte buigen. Wel is duidelijk gesteld dat het laadvermogen daardoor niet vergroot mag worden.
  • Chassis die 45ft containers vervoeren mogen nu 15 cm langer worden waardoor het mogelijk wordt, zonder nationale, speciale, vergunningen dit type container te vervoeren. Dat bespaart administratieve kosten maar deze verbetering dient uitsluitend het intermodale vervoer en de afstand tot een intermodale terminal mag niet meer dan 300 km zijn. Deze containers mogen nu ook wettig op voertuigen tot 44 ton.
  • Omdat er allerlei beleid in de lidstaten is op het punt van bestraffing van overtreding van deze richtlijn, wordt er nu een vaste lijst ingevoerd, die categorieën overtredingen vastlegt en waar de lidstaten zich aan te houden hebben. De hoogte van boetes zijn nog steeds door hen te bepalen maar de categorieën liggen nu vast en nemen de willekeur weg.
  • Lidstaten worden verplicht om een bepaald aantal controles gewichten door te voeren en hierover aan de EU te rapporteren. De norm wordt dat voor elke 2000 voertuigkilometers in een land, gemiddeld 1 wegingcontrole moet plaatsvinden. Dat mag met weglussen, mobiele controles maar ook met gegevens van on-board weegcellen.
  • Bij containervervoer is de verlader verplicht om zo goed als mogelijk het laadgewicht aan de vervoerder door te geven, op straffe van medeverantwoordelijke boetes.

Ondertussen zullen wij als verladers vandaag een gesprek met de Commissie hebben om onduidelijkheden in de revisie uit te klaren. Niet overgenomen punten uit de wensenlijst in onze ESC ‘position paper’ zullen als communicatiemiddel naar -met name- het Europese Parlement gaan.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1