OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

2009_Verbintenis voorbeeld_ Medeverantwoordelijkheid

Wet vervoer van zaken over de weg artikel 37-38

Op 30 Juni ll. is de wet betreffende het vervoer van zaken over de weg in het Belgisch Staatsblad verschenen. Als firma is ons standpunt steeds geweest dat onze activiteiten en manier van werken dienen te geschieden met volledig respect van alle wetten en voorschriften, die in het land van de vestiging van kracht zijn. Daartoe hebben wij ten opzichte van onze moederfirma eveneens een deontologische code ondertekend. Hetzelfde geldt eveneens voor alle leveranciers en onderaannemers, die voor onze firma opdrachten uitvoeren.

Voor wat betreft bovenvermelde wet, en meer bepaald de artikels 37 en 38 betreffende de medeverantwoordelijkheid van de verlader en de vervoerder, wensen wij volgende bepalingen wederzijds vast te leggen,

Voor elke bestemming, die in het aan uw firma toegekende dienstenpakket opgenomen werd, en waarvoor door Uw firma een prijsofferte werd afgegeven, zal een standaard levertermijn vastgesteld worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze levertermijn kan gerealiseerd worden op basis van de geldende offerte en in overeenstemming met de hieronder vermelde voorwaarden :

1) De expediteur verbindt er zich toe het transport uit te voeren met eigen wagens of vervoerders/onderaannemers die houder zijn van de vereiste vergunningen en machtigingen voor bedoeld vervoer.

2) Voor ieder transport wordt door de expediteur of zijn vervoerder/onderaannemer de vereiste vrachtbrieven opgesteld conform de wettelijke bepalingen.

3) De expediteur verklaart dat zijn vervoerder/onderaannemer de wettelijke voorschriften strict zal naleven inzake

a) de maximaal toegestand massa's en afmetingen voor gebruikte voertuigen

b) de veiligheid van de ladingen

c) de toegestane rij- en rusttijden

d) de snelheidsbeperkingen

4) Indien de expediteur of zijn vervoerder/onderaannemer niet in staat is de vervoeropdracht uit te voeren met inachtname van de vigerende wettelijke en reglementaire bepalingen, dient hij de opdrachtgever en.of verlader onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en kan het vervoer niet doorgaan.

5) De expediteur verricht het vervoer of laat het vervoer verrichten op eigen risico en vrijwaart de opdrachtgever en/of verlader van all vorderingen die door een derde worden ingesteld m.b.t. voormelde bepalingen.

Bovenvermelde bepalingen maken integraal deel uit van de vervoersovereenkomst tussen beide partijen en worden door beide aanvaard.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1