OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Vlaams-Nederlandse Delta conferentie - verslag

Bron: OTM – Yvan Raes - 13/11/14 Delta

Op vrijdag 7 november 2014 ging de jaarlijkse conferentie door van de Vlaams-Nederlandse Delta werkgroep door.

Ter herinnering: de Vlaams-Nederlandse Delta (VND) is een grensoverschrijdend verbindend netwerk waarin de provincie Antwerpen, Noord-Brabant, Oost- en West Vlaanderen en de Nederlandse provincies Zeeland en Zuid-Holland vanuit een gemeenschappelijk belang samenwerken aan de duurzame ontwikkeling en de versterking van het mondiale concurrentie vermogen van deze deltaregio. Vanuit dit oogpunt wordt kennisuitwisseling en samenwerking tussen de partners uitgelokt . Dit in eerste instantie gericht op de logistieke kracht van de Vlaams Nederlandse Delta.

Deze jaarlijkse conferentie werd in 2011 gestart in Antwerpen, vond in 2012 plaats in Gent en in 2013 in Dordrecht. Dit jaar werd de conferentie door West-Vlaanderen georganiseerd en ging door op 7/11/2014 in Brugge. De focus lag op het hinterland van de VL-NL Delta, de transportcorridors en goederenstromen.

Een eerste item die aan bod kwam was "hoe het traditionele hinterland van de Delta onder druk komt te staan". Een universitair onderzoek toont aan dat de groei voor export in de periode tussen 2001 en 2012 is verschoven naar de Oost-Europese landen en tegelijkertijd is vermindert voor onze traditionele partners Noord Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Toch is dit traditioneel hinterland nog steeds belangrijk maar breidt zich niet meer uit. Dit heeft te maken met o.a. kosten, bereikbaarheid en versterkte concurrentie.
Buiten ons traditioneel hinterland zijn Zuid-Duitsland en een aantal Oostbloklanden belangrijke bestemmingen geworden. In dit oogpunt kwam Duisburg zijn mogelijkheden uiteenzetten en steken zij de hand uit om via hen de distributie naar de Oostbloklanden te verwezenlijken. Zij zijn geëvolueerd van louter overslag naar een suply chain partner met toegevoegde waarde. Concreet beschikken zij over een groot aantal spoorverbindingen naar Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Hongarije en verder Oostbloklanden.

Als conclusie van de voormiddag debatten kunnen we zeggen dat

  •  Het economisch zwaartepunt zich verschuift naar het oosten 200à300 km naar het oosten. Deze verschuiving veroorzaakt een stijging van de hinterlandkostprijs met 3% (waarbij andere kosten constant worden gehouden)
  •  De oriëntatie van de DELTA zich meer zuidelijker richt
  •  Niet alleen de overheid maar ook de havens moeten zich focussen op de bereikbaarheid van het hinterland
  •  Zeehavens maar ook de rederijen spelen daar een steeds grotere rol in
  •  Ook de inland-terminals zijn van groot strategisch belang om het hinterland te kunnen behouden
  •  Havenbedrijven moeten inspelen in Hardware, Software en zelfs investeringen naar inlandterminals en verladers

In de namiddag kwamen dan enkele praktijkvoorbeelden aan bod zoals

  •  Ardo en de distributie van groenten vanuit Ardooie naar Japan en Australië
  •  Bavaria en de containertrein van Gent naar Mortara
  •  Geconditioneerd spoorvervoer vanuit China, Kazachstan
  •  Unilin en hun schip uitgerust met een kraan om paletten te kunnen laden en lossen. In dit verband zoeken zij nog een partner om vanuit het Zuiden van Holland paletten te kunnen laden. Om rendabel te zijn moet er op de terugvaart vracht meegenomen worden zodat er geen lege kilometers gevaren worden.

Nadien volgde er nog een slotdebat waarbij alle belangrijke actoren aanwezig waren, de overheden, VOKA namens de ondernemingen en OTM namens de verladers. De belangrijkste conclusies die ik daaruit onthouden heb is dat er meer moet samengewerkt worden. Een klassieke conclusie is samenwerken tussen overheden en instantie. Belangrijk is echter dat hier ook een accent gelegd werd op de bedrijven en de verladers zelf. Waarom zouden verladers niet met elkaar kunnen spreken om gemeenschappelijk oplossingen te vinden. De praktijk wijst uit dat zij soms nog een duwtje moeten krijgen van een neutrale partner.

Naast de oproep tot meer samenwerken werd er vanuit de overheid de nodige financiering beloofd. Vanuit de Europese commissie werd zelfs een oproep gelanceerd om goede dossiers in te dienen in het kader van TEN-T ( Trans European Network Transport) De EU heeft voor TEN-T 26 miljard Euro ter beschikking. Zij deden een oproep voor concrete projecten om bottlenecks in de supplychain op te lossen. De deadline voor indienen van projecten is 26 februari.

Tijdens de conferentie werd het begrip synchromodaliteit door meerdere sprekers aangehaald. De initiatieven van Bavaria, Unilin en anderen om meerder modi te gebruiken is deels ingegeven door de vrees voor congestie en beschikbaarheid van chauffeurs rond de havens, van zodra de economie een versnelling hoger schakelt.

Het slotwoord van Jean de Bethune ging over hoe in de 12e eeuw Brugge de motor was voor de handel naar het binnenland, Noord-Frankrijk en zelfs tot in Duitsland. Het gaf voor onze streek een grote bloei voornamelijk door de textielindustrie.
Betreffende samenwerken, in zijn slotrede, vergeleek Jaap Smit, de voorzitter van VNDelta, het met een voetbalcompetitie waarbij de clubs, in casu de havens, tegen elkaar moeten blijven spelen, maar toch moeten samenwerken om het niveau van de competitie in zijn geheel op te krikken.

Na de achteruitgang in de 17e eeuw door de verzanding is het nu opnieuw een uitdaging om van de Delta de toegangspoort te maken naar Europa en ons hinterland.

Aantal deelnemers 140

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1