OTM Belgian Shippers' Council

Hackathon logo final transparent vector file

Belangenorganisatie logistiek - handel en industrie

O.T.M. staat voor Organisatie van Traffic Managers. Zij is de enige organisatie die de
belangen verdedigt van de Verladers, zijnde de bedrijven die voor het vervoer van hun
producten gebruik maken van eigen vervoer of van transportbedrijven.

Overzicht - Logistiek werkveld

Daarom wordt u lid!

Wil U of uw bedrijf ook gehoord worden in belangrijke overheids- en andere dossiers, zonder daar individueel tijd en financiën te moeten voor aanwenden, dan is lidmaatschap van O.T.M. een must.

O.T.M. is uw spreekbuis.

Hoe groter O.T.M. wordt, des te krachtiger klinkt uw stem als verlader.

Stel uw vragen aan onze experts!

Haal kennis binnen via onze nieuwsbrief!

Werk zelf actief mee!
Contacteer ons via info@otmbe.org

Welke vragen stelt de man in de straat zich over logistiek?

Bron: ESC - Peter Wolters - Sustainability Business Development Manager – 11/09/15dummies

Logistiek voor dummies. Het is toch wel interessant om ‘de Logistiek’ ook eens onder de loep te nemen vanuit het oogpunt van een leek. Dhr. Wolters kreeg onlangs van één van onze Belgische kranten de vraag om een artikel te schrijven over het logistieke landschap voor de gewone burger. Hiermee ging hij dan ook onmiddellijk aan de slag, we verdelen zijn vragen en antwoorden over een paar nieuwsbrieven. Misschien ook leuk voor uw achterban die niet dagelijks geconfronteerd worden met woorden zoals ‘modal shift’ en ‘synchromodaal vervoer’ om hier eens in te duiken. Veel leesplezier!

Deel 1: Logistiek voor dummies:

Ziet u een toename van het aantal multimodale oplossingen of zijn logistiekers vooral op één transportmiddel gefocust?

Wij zien een groeiende interesse in alternatieve mobiliteitsoplossingen, waarvan multimodaal transport, naast wegtransport, een optie is. Het hangt o.a. af van het soort te vervoeren goederen; de relatie/verbinding, en de specifieke eisen van de klant.
Intermodaal goederenvervoer is een vorm van multimodaal transport, waarbij goederen met meerdere vervoermiddelen (modaliteiten) worden getransporteerd, met als verschil dat de goederen niet afzonderlijk maar met behulp van een laadeenheid worden omgeladen. Het gaat hierbij om vervoer van goederen in (zee)containers, wissellaadbakken en opleggers. Indien voor een groot deel de afstand wordt afgelegd per trein of schip en alleen voor het voor- en natransport gebruik wordt gemaakt van wegvervoer, dan spreekt men ook wel van gecombineerd vervoer.
De nieuwste trend is ‘synchromodaal vervoer’. Kenmerkend hiervoor is dat bij iedere opdracht van te voren een afweging wordt gemaakt op basis van key performance indicators door een verlader wat de meest wenselijke manier van vervoer is. De EU pousseert al sinds geruimere tijd een duurzaam ‘modal shift’ beleid van het pure wegtransport naar combinaties met andere transportmodus.
Redenen om om te schakelen van ad-hoc unimodaal transport naar multimodaal zijn legio. Dure congestie op de wegen waardoor de industriële ‘aderen’ van Vlaanderen dichtslibben is de belangrijkste, temeer omdat het verlies voor de handel, industrie en retail in miljarden euro’s uit te drukken is. Multinationals met duurbetaalde werknemers zijn het beu dat hun ‘werkkapitaal’ tijd verliest op de baan i.p.v. waarde toevoegt op hun job. Tevens zijn er producenten van bekende merken die hun producten in betrouwbare (niet per se snelle) supply chains in de winkel willen krijgen. Deze bedrijven hebben veel geld geïnvesteerd in innovaties en productontwikkeling. Men kan zich niet permitteren dat deze in congestie tenietgedaan worden. Tot slot is er het groeiend verantwoordelijkheidsbesef van bepaalde consumenten die duurzame ‘groene’ producten willen kopen. Transport maakt hier een zichtbaar, tastbaar element van uit.
Het feit dat vervoerders eerst op één transportmiddel gefocust zijn is logisch. Aan het einde van de maand geldt voor de vervoerder dat de lening voor het transportmaterieel aan de bank moet worden terugbetaald. Het is dus niet meer dan logisch dat een vervoerder kiest voor zijn transportmaterieel, niet automatisch voor de multimodale optie die op het menu aangeboden wordt. De druk moet dus vooral van de klant (de verlader, eigenaar van de goederen) komen. Overigens: een goed doordachte, slimme multimodale service is goedkoper dan pur sang wegtransport.

O.T.M Partners

logo port of antwerp resol

stream logo

uw logo

nwlogoremant onderaanwebj

descartes logo

bccl logo

get logo

uw logo

logo easyfairs nieuw kl

ziegler partnerbalk

 

DP World Antwerp 2017 web

uw logo

Xeneta Logo Kl j

rotra logo

Timocom nieuwlogo 2018 form partnerlogo1

uw logo

tlhub logo

transportandlogisticsantwerpen1